Als cloudbeheerder kunt u VMware Aria Automation configureren om gebruikers een melding te sturen bij specifieke gebeurtenissen in Automation Service Broker en Automation Assembler.

U kunt meldingen verzenden voor diverse soorten gebeurtenissen (ofwel scenario's), zoals een geslaagde voltooiing van een catalogusaanvraag of een vereiste goedkeuring.

In de volgende scenario's worden e-mailberichten naar gebruikers verzonden.
Scenario Beschrijving
Verlopen implementatielease Een implementatielease is vervallen en de implementatie staat op het punt te worden verwijderd. Het bericht wordt 15-30 minuten voordat de implementatie wordt vernietigd naar de eigenaar van de implementatie verzonden.
Implementatielease verloopt Een implementatielease vervalt binnenkort. Het bericht wordt drie dagen voordat de lease vervalt, naar de eigenaar van de implementatie verzonden.
Goedgekeurde implementatieaanvraag Een aanvraag is goedgekeurd. Het bericht wordt verzonden naar de gebruiker die de implementatie heeft aangevraagd.
Geweigerde implementatieaanvraag Een aanvraag is geweigerd. Het bericht wordt verzonden naar de gebruiker die de implementatie heeft aangevraagd.
Implementatieaanvraag wacht op goedkeuring Een aanvraag wacht op goedkeuring. Het bericht wordt verzonden naar de gebruiker die de implementatie heeft aangevraagd.
Goedkeuringsaanvraag in behandeling Er is goedkeuring vereist voor een aanvraag. Het bericht wordt verzonden naar de gebruiker die de aanvraag moet goedkeuren.

Voorwaarden

Procedure

  1. Meld u als beheerder aan bij VMware Aria Automation.
  2. Selecteer Inhoud en beleidsregels > Meldingen > Scenario's.
  3. Selecteer een of meer gebeurtenissen waarmee meldingen voor gebruikers worden getriggerd.

resultaten

Gebruikers zijn geabonneerd op de meldingen die u heeft ingeschakeld.
Wanneer u meldingen in Automation Service Broker configureert, overweegt u het volgende:
  • Als de e-mail van een gebruiker wordt gewijzigd in Active Directory, kan het minimaal 15 minuten duren voordat het e-mailadres is bijgewerkt in VMware Aria Automation. In de tussentijd kunnen meldingen worden verzonden naar het oude e-mailadres.