Beleidsregels voor het delen van inhoud bepalen welke items en acties beschikbaar zijn in de Automation Service Broker catalogus voor gebruikers en gebruikersgroepen. Als u catalogusitems heeft waarvoor extra toezicht is vereist, kunt u het beleid voor delen van inhoud toepassen op die items.

Vanaf vRealize Automation 8.8.2 is het delen van inhoud niet langer beschikbaar als apart tabblad onder Inhoud en beleidsregels in Automation Service Broker. In plaats daarvan gebruikt u beleidsregels voor het delen van inhoud om de toegang van gebruikers tot catalogusitems te configureren.

U deelt inhoud op projectniveau waar alle gebruikers en gebruikersgroepen die aan een project zijn gekoppeld toegang kunnen krijgen tot specifieke catalogusitems. Wanneer u een inhoudsbron of een catalogusitem toevoegt aan een beleid voor het delen van inhoud, staat u toe dat de gebruikers die in het beleid zijn opgegeven, de items in de Automation Service Broker catalogus kunnen aanvragen.

Hoe worden beleidsregels voor het delen van inhoud afgedwongen

 • U kunt beleid voor het delen van inhoud per project maken en vervolgens extra toezicht op het niveau van de inhoudsbron of op het niveau van het catalogusitem opgeven voor alle inhoud die aan een specifiek project is gekoppeld.
 • U kunt inhoud delen met gebruikers en gebruikersgroepen die aan een specifiek project zijn gekoppeld.
 • Er kunnen meerdere beleidsregels voor het delen van inhoud per project worden gemaakt.
 • Als u een upgrade uitvoert naar vRealize Automation 8.8.2, wordt al uw gedeelde inhoud gemigreerd. Er wordt automatisch een beleid voor het delen van inhoud gemaakt voor elk project met rechten die zijn toegevoegd via het tabblad Inhoud delen.

Beperkingen voor beleidsregels voor het delen van inhoud

 • Gebruikers die geen lid zijn van het project, opgegeven in het beleidsbereik, kunnen nog steeds worden toegevoegd aan het beleid voor het delen van inhoud wanneer het beleid wordt gemaakt via een API-aanvraag. Dergelijke gebruikers hebben echter nog steeds geen toegang tot de catalogusitems die aan het project zijn gekoppeld. U kunt het beleidsbereik beperken tot het toevoegen van gebruikers die tot het geselecteerde project behoren.

Procedure

In dit toepassingsvoorbeeld zijn er drie beleidsdefinities die illustreren hoe u beleidsregels voor implementatielimieten kunt bouwen en wat de resultaten hiervan zijn wanneer ze worden afgedwongen.

 1. Selecteer Inhoud en beleidsregels > Beleidsregels > Definities > Nieuw beleid > Beleid voor delen van inhoud.
 2. Configureer beleid 1 voor het delen van inhoud. Als beheerder wilt u twee nieuwe gebruikers in uw project toegang verlenen tot alle cloudsjablonen die aan het project zijn gekoppeld.
  1. Selecteer een project waarop u het beleid wilt toepassen.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Scope Project1

   Dit beleid wordt toegepast op inhoud die aan dit project is gekoppeld.

  2. Selecteer welke inhoud u wilt delen met leden van het project.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Inhoud delen Klik op Items toevoegen > Inhoudsbronnen en selecteer vervolgens de cs-project1-inhoudsbron die u met gebruikers wilt delen.

   In dit scenario bevat cs-project1 vier cloudsjablonen.

  3. Selecteer de gebruikers waarmee u de inhoud wilt delen.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Gebruikers Klik op Gebruikers toevoegen en voer de e-mailadressen van de twee nieuwe gebruikers in.

   User1@company.com, User2@company.com

   U kunt alleen gebruikers selecteren die aan het bereik van het project zijn gekoppeld.

   In dit scenario worden alle vier cloudsjablonen die zijn gekoppeld aan de inhoudsbron die u heeft opgegeven beschikbaar voor Gebruiker 1 en Gebruiker 2.

 3. Configureer beleid 2 voor het delen van inhoud.

  U wilt alle gebruikers in uw project toegang verlenen tot een nieuwe cloudsjabloon.

  1. Selecteer een project waarop u het beleid wilt toepassen.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Scope Project2
  2. Selecteer de inhoud die u wilt delen met leden van het project.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Inhoud delen Klik op Items toevoegen > Alle inhoud en selecteer vervolgens een afzonderlijke cloudsjabloon om met gebruikers te delen.
  3. Selecteer de gebruikers waarmee u de inhoud wilt delen.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Gebruikers Schakel het Inhoud delen met alle gebruikers/groepen in het project selectievakje in.

   In dit scenario wordt de cloudsjabloon beschikbaar voor alle gebruikers en gebruikersgroepen in Project 2.

 4. Configureer beleid 3 voor het delen van inhoud.

  U wilt een ontwikkelaar toegang verlenen tot meerdere inhoudsbronnen.

  1. Selecteer een project waarop u het beleid wilt toepassen.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Scope Project3
  2. Selecteer de inhoud die u wilt delen met leden van het project.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Inhoud delen Klik op Items toevoegen > Inhoudsbronnen en selecteer vervolgens de inhoudsbronnen die u met de groep wilt delen.

   cs-project3, cs-project4

  3. Selecteer de gebruikers waarmee u de inhoud wilt delen.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Gebruikers Klik op Groepen toevoegen en voer de gebruikersgroep in waarmee u de inhoud wilt delen.

   devgroup@company.com

   U kunt alleen gebruikersgroepen selecteren die aan het bereik van het project zijn gekoppeld.

   In dit scenario wordt alle inhoud van de geselecteerde inhoudsbronnen beschikbaar voor gebruikers van de ontwikkelaarsgroep.

Wat moet u nu doen