Wanneer u de Automation Orchestrator Appliance downloadt en implementeert, is de Automation Orchestrator-server vooraf geconfigureerd. Na de implementatie worden de services automatisch gestart.

Volg deze richtlijnen om de beschikbaarheid en schaalbaarheid van uw Automation Orchestrator-installatie te verbeteren:
  • Installeer en configureer een verificatieprovider en configureer Automation Orchestrator om met de provider te werken. Zie Een standalone Automation Orchestrator-server configureren.
  • Voor geclusterde Automation Orchestrator-omgevingen installeert en configureert u een server met load balancer en configureert u deze om de workload tussen de Automation Orchestrator-servers te verdelen.

vCenter instellen

Het verhogen van het aantal vCenter-instanties in uw Automation Orchestrator-configuratie zorgt ervoor dat Automation Orchestrator meer sessies beheert. Te veel actieve sessies kunnen ervoor zorgen dat Automation Orchestrator time-outs ondervindt wanneer er meer dan 10 vCenter-verbindingen zijn.

Zie de VMware Product Interoperability Matrix voor een lijst met ondersteunde versies van vCenter.

Opmerking: Als uw netwerk over voldoende bandbreedte en latentie beschikt, kunt u meerdere vCenter-instanties uitvoeren op verschillende virtual machines in uw Automation Orchestrator-configuratie. Als u LAN gebruikt om de communicatie tussen Automation Orchestrator en vCenter te verbeteren, is een 100 MB regel verplicht.

Ondersteuning voor VMware Cloud on AWS in standalone Automation Orchestrator

Standalone Automation Orchestrator-implementaties bieden geen ondersteuning voor VMware Cloud on AWS-verificatie en daarom kunt u Automation Orchestrator werkstromen niet uitvoeren in VMware Cloud on AWS vCenters.

Verificatiemethoden

Om gebruikersrechten te verifiëren en beheren, moet Automation Orchestrator verbinding maken met een VMware Aria Automation- of vSphere-serverinstantie.

Wanneer u Automation Orchestrator Appliance downloadt en implementeert, moet u de server configureren met een VMware Aria Automation- of vSphere-verificatie. Zie Een standalone Automation Orchestrator-server configureren.
Opmerking: Automation Orchestrator 8.x-verificatie met VMware Aria Automation wordt alleen ondersteund met VMware Aria Automation 8.x.