U kunt Automation Orchestrator configureren om uw logboekinformatie naar een Operations for Logs-server te verzenden.

U kunt een integratie van logboekregistratie op een Operations for Logs-server configureren via de Automation Orchestrator Appliance-commandoregel.

Opmerking: Zie Een syslog-integratie in Automation Orchestrator maken of overschrijven voor informatie over het configureren van een integratie van logboekregistratie met een externe syslog-server.

Voorwaarden

  • Configureer uw Operations for Logs-server. Zie de documentatie voor Operations for Logs.
  • Controleer of uw Operations for Logs-versie 4.7.1 of hoger is.

Procedure

  1. Meld u als root aan op de Automation Orchestrator Appliance-opdrachtregel.
  2. Als u de integratie van logboekregistratie met Operations for Logs wilt configureren, voert u vRLI_FQDN-commando vracli vrli set uit.
    Opmerking: Als uw Automation Orchestrator-instantie een zelfondertekend certificaat gebruikt, kunt u SSL-verificatie deactiveren door het optionele argument -k of --insecure op te nemen.

Volgende stappen

Voer het commando vracli vrli -h uit voor meer informatie over Operations for Logs-configuratieopties.