Externe IPAM-leveranciers en -partners kunnen de IPAM SDK downloaden en gebruiken om een IPAM-integratiepakket te maken waarmee VMware Aria Automation de providerspecifieke IPAM-oplossing kan ondersteunen.

Het proces voor het maken en implementeren van een aangepast IPAM-integratiepakket voor VMware Aria Automation met behulp van de meegeleverde IPAM SDK wordt beschreven in het document Creating and Deploying a Provider-specific IPAM Integration Package for VMware Aria Automation. Zoals beschreven in het document kunt u de meest recente VMware Aria Automation Third-Party IPAM SDK downloaden van de site VMware Developer. De volgende IPAM SDK-pakketten zijn beschikbaar:

Werkstroom van objectaanroepen tussen Automation Assembler en de externe IPAM-provider

Voordat u de tijd neemt om een leverancierspecifiek IPAM-integratiepakket te maken met de IPAM SDK, controleert u of er al één bestaat voor VMware Aria Automation. U kunt zoeken naar een providerspecifiek IPM-integratiepakket op de website van uw IPAM-provider of in de VMware Marketplace.

Hoewel het voorbeeld Tutorial: Een providerspecifieke externe IPAM-integratie voor VMware Aria Automation configureren leverancierspecifiek is, bevat het ook nuttige naslaginformatie.