Cloudaccounts zijn de geconfigureerde rechten die Automation Assembler gebruikt om gegevens te verzamelen uit de regio's of datacenters en om cloudsjablonen in die regio's te implementeren.

De verzamelde gegevens omvatten de regio's die u later aan cloudzones koppelt.

Wanneer u later cloudzones, toewijzingen en profielen configureert, selecteert u het cloudaccount waaraan deze zijn gekoppeld.

Als cloudbeheerder maakt u cloudaccounts voor de projecten waarin de teamleden werken. Resource-informatie zoals netwerk en beveiliging, berekeningsresource, opslag en taginhoud wordt verzameld uit uw cloudaccounts.

Opmerking: Als het cloudaccount gekoppelde machines heeft die al in de regio zijn geïmplementeerd, kunt u deze machines onder beheer van Automation Assembler plaatsen met behulp van een onboardingplan. Zie Wat zijn onboardingplannen in Automation Assembler.

Als u een cloudaccount verwijdert die wordt gebruikt in een implementatie, worden resources die deel uitmaken van die implementatie onbeheerd.

De gezondheid van het cloudaccount bewaken

Om ervoor te zorgen dat uw cloudaccounts communiceren met het doelsysteem, wordt de status van het account op de kaart weergegeven op basis van periodieke gezondheidscontroles.


Schermafbeelding van een cloudaccountkaart met de waarschuwingsstatus.

Waarschuwingen geven aan dat er mogelijk een probleem is dat uw aandacht vereist.


Schermafbeelding van een cloudaccountpagina met de statusinformatie bovenaan de pagina.

In sommige gevallen kunnen de details u helpen bij het oplossen van het probleem. In andere gevallen kunt u de optie Bijwerken uitvoeren. Mogelijk is de verbinding verloren gegaan. In dat geval wordt het probleem niet opgelost met Bijwerken. Een mogelijk scenario is dat de verificatiegegevens zijn verlopen. Als u problemen wilt oplossen, moet u eerst opnieuw een verbinding tot stand brengen met de bijgewerkte inloggegevens.