U kunt Infoblox-specifieke eigenschappen voor VMware Aria Automation-projecten gebruiken die externe IPAM-integraties voor Infoblox bevatten.

De volgende Infoblox-eigenschappen zijn beschikbaar voor gebruik met uw Infoblox-IPAM-integraties in cloudsjabloonontwerpen en -implementaties. U kunt deze in VMware Aria Automation gebruiken om de toewijzing van IP-adressen tijdens de cloudsjabloonimplementatie verder te beheren. Het gebruik van deze eigenschappen is optioneel.
Opmerking:

Als u versie 1.5 van de Infoblox-plug-in (Aria Automation Infoblox Plugin 1.5) gebruikt, overschrijft een lokale Infoblox-eigenschap een algemene Infoblox-eigenschap voor de eigenschappen dnsSuffix, dnsView, enableDns en enableDhcp. Als u bijvoorbeeld een lokale (NIC-specifieke) Infoblox-eigenschap zoals Infoblox.IPAM.Network1.dnsSuffix en een algemene eigenschap zoals Infoblox.IPAM.Network.dnsSuffix opgeeft, overschrijft de lokale eigenschap de algemene eigenschap. In dit voorbeeld overschrijft de lokale eigenschap de algemene eigenschap voor de NIC met index 1, terwijl de algemene eigenschap van toepassing is op alle andere NIC's.

De Infoblox-plug-in versie 1.5 wordt ondersteund voor gebruik met VMware Aria Automation en vRealize Automation 8.9.1 en hoger. Deze wordt niet ondersteund voor gebruik met vRealize Automation 8.9 of lager.

Als u de Infoblox-plug-in 1.4 of lager gebruikt, overschrijft een algemene Infoblox-eigenschap een lokale Infoblox-eigenschap voor de eigenschappen dnsSuffix, dnsView, enableDns en enableDhcp. De algemene eigenschap is van toepassing op alle NIC's.

De volgende eigenschappen zijn beschikbaar en opgenomen in versie 1.5 en hoger van de Infoblox-invoegtoepassing voor VMware Aria Automation. Zie Een extern IPAM-providerpakket downloaden en implementeren voor gebruik in VMware Aria Automation voor meer informatie over versies van de Infoblox-invoegtoepassing en waar de meest recente versie van de Infoblox-invoegtoepassing voor uw IPAM-integratie in VMware Aria Automation kan worden verkregen.

Met de Infoblox v1.5-invoegtoepassing kunt u DNS A- en PTR-records maken voor uw externe Infoblox IPAM-integratie. De invoegtoepassing ondersteunt de Infoblox-hostrecord. Deze records zorgen voor de juiste DNS-bewerkingen met tools voor logboekregistratie en toestelbeheer die een query op het DNS-systeem uitvoeren. DNS A- en PTR-records worden vaak gebruikt door IPv4 DNS-systemen.

 • Infoblox.IPAM.createHostRecord

  Met deze eigenschap kunt u een adresrecord in Infoblox maken. Standaard wordt een hostrecord gemaakt voor VM's, tenzij bepaalde andere eigenschappen (zoals Infoblox.IPAM.createFixedAddress, Infoblox.IPAM.createAddressRecord, Infoblox.IPAM.createAddressAndPtrRecords) zijn ingesteld op True. Voor niet-VM-resources, zoals load balancers, is de standaardwaarde False.

 • Infoblox.IPAM.createFixedAddress

  Met deze eigenschap kunt u een vaste adresrecord in Infoblox maken. Voor VM's is de standaardwaarde False. Voor niet-VM-resources wordt standaard een vaste record gemaakt, tenzij Infoblox.IPAM.createHostRecord is ingesteld op True.

 • Infoblox.IPAM.createAddressRecord

  Met deze eigenschap kunt u een DNS A-record in Infoblox maken. De standaardwaarde is False. Deze is beschikbaar vanaf Infoblox-invoegtoepassing v1.5.

 • Infoblox.IPAM.createAddressAndPtrRecords

  Met deze eigenschap kunt u een DNS A-record en een PTR-record in Infoblox maken. De standaardwaarde is False. Deze is beschikbaar vanaf Infoblox-invoegtoepassing v1.5.

 • Infoblox.IPAM.Network.dnsView

  Met deze eigenschap kunt u een DNS-weergave gebruiken bij het maken van een hostrecord in Infoblox.

 • Infoblox.IPAM.Network.enableDns

  Wanneer u een IP toewijst in Infoblox, kunt u met deze eigenschap ook een DNS-record maken. Mogelijke waarden zijn True en False. De standaardwaarde is Waar.

 • Infoblox.IPAM.Network.enableDhcp

  Met deze eigenschap kunt u de DHCP-configuratie voor het hostadres instellen. Mogelijke waarden zijn True en False. De standaardwaarde is Waar.

 • Infoblox.IPAM.Network.dnsSuffix

  Met deze eigenschap kunt u de DHCP-optie domain van een Infoblox-netwerk overschrijven met een nieuwe. Deze mogelijkheid is handig als op het Infoblox-netwerk de DHCP-optie domain niet is ingesteld of als de DHCP-optie domain moet worden overschreven. De standaardwaarde is null (lege tekenreeks)

  Wanneer u een externe IPAM-provider zoals Infoblox gebruikt, moet u een DNS-achtervoegsel opgeven wanneer u een machine inricht. Hoewel het DNS-achtervoegsel is vereist, kunt u de eigenschap Infoblox.IPAM.Network.dnsSuffix in de code van de machineresource in de VMware Aria Automation-cloudsjabloon opgeven.

  Hieronder wordt een voorbeeld weergegeven in de sectie Infoblox.IPAM.Network.hostnameNicSuffix.

  Infoblox.IPAM.Network.dnsSuffix is alleen van toepassing als Infoblox.IPAM.Network.enableDns is ingesteld op True.

 • Infoblox.IPAM.Network.hostnameNicSuffix

  U kunt deze eigenschap gebruiken om een NIC-indexachtervoegsel op te geven bij het genereren van een hostnaam.

  Hierdoor kunt u een machine inrichten met meer dan één NIC, zodat de hostnamen voor elke NIC worden onderscheiden door een aangepast achtervoegsel. Zoals u in het volgende voorbeeld ziet, kunt u een machine inrichten, bijvoorbeeld my-machine met 2 NIC's, zodat de hostnaam voor de eerste NIC het achtervoegsel -nic1 heeft en de andere het achtervoegsel -nic2 heeft.

  U kunt ook een DNS-achtervoegsel opgeven, zoals in het voorbeeld wordt weergegeven. De eigenschap Infoblox.IPAM.Network.dnsSuffix wordt gebruikt met een waarde voor test.local zodat de eerste NIC de naam my-machine-nic1.test.local heeft en de andere de naam my-machine-nic2.test.local heeft.

  formatVersion: 1
  inputs: {}
  resources:
   Cloud_Machine_1:
    type: Cloud.Machine
    properties:
     Infoblox.IPAM.Network.dnsSuffix: test.local
     Infoblox.IPAM.Network0.hostnameNicSuffix: -nic1
     Infoblox.IPAM.Network1.hostnameNicSuffix: -nic2
     image: ubuntu
     flavor: small
     networks:
      - network: '${resource.Cloud_Network_1.id}'
       deviceIndex: 0
      - network: '${resource.Cloud_Network_2.id}'
       deviceIndex: 1
   Cloud_Network_1:
    type: Cloud.Network
    properties:
     networkType: existing
   Cloud_Network_2:
    type: Cloud.Network
    properties:
     networkType: existing

  Deze eigenschap is geïntroduceerd met Infloblox-plug-in versie 1.3. Zie Een extern IPAM-providerpakket downloaden en implementeren voor gebruik in VMware Aria Automation.

 • U kunt eigenschappen ook opgeven met behulp van een uitbreidbaarheidsabonnement.

  Zie Vereiste uitbreidbaarheidskenmerken in de Infoblox-applicatie toevoegen voor integratie met VMware Aria Automation voor gerelateerde informatie over Infoblox-uitbreidbaarheidskenmerken voor dit toepassingsvoorbeeld.

Infoblox-eigenschappen gebruiken op verschillende machine-NIC's in een cloudsjabloon

De volgende Infoblox-eigenschappen kunnen een andere waarde ondersteunen voor elke machine-NIC in de cloudsjabloon:
 • Infoblox.IPAM.Network.enableDhcp
 • Infoblox.IPAM.Network.dnsView
 • Infoblox.IPAM.Network.enableDns
 • Infoblox.IPAM.Network.hostnameNicSuffix
Als u bijvoorbeeld een andere Infoblox.IPAM.Network.dnsView-waarde wilt gebruiken voor elke NIC, gebruikt u voor elke NIC een Infoblox.IPAM.Network<nicIndex>.dnsView-vermelding. In het volgende voorbeeld ziet u verschillende waarden voor Infoblox.IPAM.Network.dnsView voor twee NIC's.
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
 Cloud_Machine_1:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   Infoblox.IPAM.Network0.dnsView: default
   Infoblox.IPAM.Network1.dnsView: my-net
   image: ubuntu
   flavor: small
   networks:
    - network: '${resource.Cloud_Network_1.id}'
     deviceIndex: 0
    - network: '${resource.Cloud_Network_2.id}'
     deviceIndex: 1
 Cloud_Network_1:
  type: Cloud.Network
  properties:
   networkType: existing
 Cloud_Network_2:
  type: Cloud.Network
  properties:
   networkType: existing

De Infoblox-integratie maakt standaard een DNS-hostrecord in de standaard DNS-weergave in Infoblox. Als uw Infoblox-beheerder aangepaste DNS-weergaven heeft gemaakt, kunt u het standaard integratiegedrag overschrijven en een benoemde weergave opgeven met behulp van de eigenschap Infoblox.IPAM.Network.dnsView in het machineonderdeel. U kunt bijvoorbeeld de volgende eigenschap aan het Cloud_Machine_1-onderdeel toevoegen om een benoemde DNS-weergave in Infoblox op te geven.

 Cloud_Machine_1:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   image: ubuntu
   flavor: small
   Infoblox.IPAM.Network.dnsView:<dns-view-name> 

Zie DNS Views in de Infoblox-productdocumentatie voor informatie over het configureren en gebruiken van DNS-weergaven. Zie Een cloudsjabloon definiëren en implementeren die gebruikmaakt van een bereiktoewijzing van een externe IPAM-provider in VMware Aria Automation voor voorbeelden in de Infoblox-integratiewerkstroom.

Infoblox-eigenschappen opgeven

U kunt een Infoblox-eigenschap opgeven met een van de volgende methoden in Automation Assembler:
 • U kunt eigenschappen in een project opgeven met behulp van de sectie Custom eigenschappen op uw Infrastructuur > Beheer > Projecten-pagina. Met deze methode worden de opgegeven eigenschappen toegepast op alle machines die zijn ingericht in het bereik van dit project.
 • U kunt eigenschappen opgeven voor elk machineonderdeel in een cloudsjabloon. Voorbeeld van cloudsjablooncode die het gebruik van de eigenschap Infoblox.IPAM.Network.dnsView illustreert, wordt hieronder weergegeven:
  formatVersion: 1
  inputs: {}
  resources:
   Cloud_vSphere_Machine_1:
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
     Infoblox.IPAM.Network.dnsView: default
     image: ubuntu
     cpuCount: 1
     totalMemoryMB: 1024
     networks:
      - network: '${resource.Cloud_Network_1.id}'
   Cloud_Network_1:
    type: Cloud.Network
    properties:
     networkType: existing
     constraints: 
      - tag: mk-ipam-demo