U kunt uitbreidbaarheidsacties gebruiken samen met abonnementen om het taggen van VM's te automatiseren en te vereenvoudigen.

Als cloudbeheerder kunt u implementaties maken die automatisch met opgegeven invoer en uitvoer worden getagd door uitbreidbaarheidsacties en uitbreidbaarheidsabonnementen te gebruiken. Wanneer een nieuwe implementatie wordt gemaakt voor het project dat het abonnement 'VM taggen' bevat, activeert de implementatiegebeurtenis het script 'VM taggen' om te worden uitgevoerd en worden de tags automatisch uitgevoerd. Dit bespaart tijd en bevordert de efficiëntie terwijl implementatiebeheer eenvoudiger wordt.

Voorwaarden

 • Toegang tot de verificatiegegevens van de cloudbeheerder.
 • Amazon Web Services-rol voor Lambda-functies.

Procedure

 1. Navigeer naar Uitbreidbaarheid > Bibliotheek > Acties > Nieuwe actie en maak een actie met de volgende parameters.
  Parameter Beschrijving
  Actienaam Naam van uitbreidbaarheidsactie, bij voorkeur met het voor- of achtervoegsel TagVM.
  Project Project waarop u de uitbreidbaarheidsactie kunt testen.
  Actiesjabloon VM taggen
  Runtime Python
  Scriptbron Script schrijven
 2. Voer Handler in als Hoofdfunctie.
 3. Voeg taginvoer toe om de uitbreidbaarheidsactie te testen.
  Bijvoorbeeld: resourceNames = ["DB_VM"] en target = world.
 4. Om uw actie op te slaan, klikt u op Opslaan.
 5. Als u uw actie wilt testen, klikt u op Testen.
 6. Als u de actie-editor wilt afsluiten, klikt u op Sluiten.
 7. Navigeer naar Uitbreidbaarheid > Abonnementen.
 8. Klik op Nieuw abonnement.
 9. Voer de volgende abonnementsgegevens in.
  Gegevens Instelling
  Gebeurtenisonderwerp Selecteer een gebeurtenisonderwerp dat is gerelateerd aan de tagfase van de VM. Bijvoorbeeld: berekeningstoewijzing.
  Opmerking: Tags moeten deel uitmaken van de gebeurtenisparameters van het geselecteerde gebeurtenisonderwerp.
  Blokkeren Stel de time-out voor het abonnement in op 1 minuut.
  Actie/werkstroom Selecteer een runnable-type voor de uitbreidbaarheidsactie en selecteer uw aangepaste uitbreidbaarheidsactie.
 10. Klik op Opslaan om het abonnement voor de aangepaste uitbreidbaarheidsactie op te slaan.
 11. Navigeer naar Ontwerp > Cloudsjablonen en maak een cloudsjabloon op basis van een leeg canvas.
 12. Voeg twee virtuele machines toe aan de cloudsjabloon: Application_VM en DB_VM.
  Het cloudsjablooncanvas bevat de twee virtuele machines en het codescript dat aan elk VM-element is toegevoegd.
 13. Als u de VM's wilt implementeren, klikt u op Implementeren.
 14. Controleer tijdens het implementeren of de gebeurtenis is begonnen en de uitbreidbaarheidactie wordt uitgevoerd.
 15. Om te controleren of de tags op de juiste wijze zijn toegepast, gaat u naar Resources > Resources > Virtuele machines.