U kunt uw integratie van Automation Orchestrator handmatig activeren of deactiveren zodat u onderhoud kunt uitvoeren terwijl de integratie nog steeds actief is.

U kunt uw integratie van Automation Orchestrator deactiveren om onderhoud uit te voeren. Indien gedeactiveerd, heeft uw integratie van Automation Orchestrator nog steeds de status ACTIEF, zodat u taken zoals resourcebewaking en gegevensverzameling nog steeds kunt uitvoeren.
Opmerking: Naast het handmatig uitschakelen voert de Automation Orchestrator Gateway-service periodieke gezondheidsstatuscontroles uit om te controleren of uw Automation Orchestrator-integraties actief zijn of niet. Alle inactieve integraties van Automation Orchestrator worden automatisch gedeactiveerd en worden ingesteld op de status VERBINDING VERBROKEN. U kunt geen taken zoals gegevensverzameling of resourcecontrole op niet-gekoppelde integraties uitvoeren.
Nadat een integratie van Automation Orchestrator is uitgeschakeld of nadat de verbinding met de integratie is verbroken door de gezondheidsstatuscontrole, worden de werkstromen alleen uitgevoerd op resterende integraties die zijn geactiveerd. Als uw omgeving meerdere geactiveerde integraties van Automation Orchestrator bevat die niet worden beheerd via projectbeperkingen of capaciteitstags, wordt een willekeurige Automation Orchestrator-integratie geselecteerd om uw werkstroom uit te voeren.
Opmerking: Aangezien de Automation Orchestrator-integratie willekeurig is geselecteerd, moet u ervoor zorgen dat informatie die vereist is om een bepaalde bewerking uit te voeren, beschikbaar is voor alle integraties. Voor inhoudsentiteiten zoals werkstromen betekent dit dat ze voor alle integraties moeten worden gesynchroniseerd. Er is voor inventarisobjecten geen garantie dat ze dezelfde object-id hebben voor alle integraties. Dus wanneer u een werkstroom probeert uit te voeren die een dergelijk inventarisobject bevat, kan een invoerparameter mislukken.

Zie Meerdere Automation Orchestrator-integraties met projectbeperkingen beheren en Meerdere Automation Orchestrator-integraties beheren met capaciteitstags voor cloudaccounts voor informatie over het beheren van meerdere Automation Orchestrator-integraties met projectbeperkingen en capaciteitstags.

Voorwaarden

Configureer een of meer Automation Orchestrator-integraties in Automation Assembler. Zie Een Automation Orchestrator-integratie in Automation Assembler configureren.

Procedure

 1. Deactiveer uw Automation Orchestrator-integratie.
  1. Navigeer naar Infrastructuur > Verbindingen > Integraties.
  2. Selecteer de Automation Orchestrator-integratie die u wilt deactiveren.
  3. Schakel Eindpunt inschakelen uit onder Verificatiegegevens voor Orchestrator-server.
  4. Klik op Valideren.
  5. Nadat de validatie is voltooid, klikt u op Opslaan.
 2. Voer de nodige onderhoudstaken uit in de gedeactiveerde Automation Orchestrator-integratie.
 3. Activeer uw Automation Orchestrator-integratie.
  1. Navigeer naar Infrastructuur > Verbindingen > Integraties.
  2. Selecteer de eerder gedeactiveerde Automation Orchestrator-integratie.
  3. Schakel de optie Eindpunt inschakelen in onder Verificatiegegevens voor server.
  4. Klik op Valideren.
  5. Nadat de validatie is voltooid, klikt u op Opslaan.