Met de werkstromen voor basishostbeheer kunt u een host in de onderhoudsmodus plaatsen en een host de onderhoudsmodus laten afsluiten. U kunt ook een host naar een map of een cluster verplaatsen en gegevens van een host opnieuw laden.

Om toegang te krijgen tot deze werkstromen, navigeert u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u de tags vcenter, host_management en basic in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Onderhoudsmodus openen Plaatst de host in de onderhoudsmodus. U kunt de taak annuleren.
De onderhoudsmodus afsluiten Sluit de onderhoudsmodus af. U kunt de taak annuleren.
Host naar cluster verplaatsen Verplaatst een bestaande host naar een cluster. De host moet deel uitmaken van hetzelfde datacenter, en als de host deel uitmaakt van een cluster, moet de host zich in de onderhoudsmodus bevinden.
Host naar map verplaatsen Verplaatst een host in een map als zelfstandige host. De host moet deel uitmaken van een ClusterComputeResource in de hetzelfde datacenter en de host moet zich in de onderhoudsmodus bevinden.
De host opnieuw laden Dwingt vCenter om gegevens van een host opnieuw te laden.