U kunt load balancing aan clientzijde gebruiken om de stabiliteit van de configuratie van de Active Directory-invoegtoepassing te verbeteren.

U kunt load balancing aan clientzijde configureren tijdens het uitvoeren van de werkstromen Een Active Directory-server toevoegen en Een Active Directory-server bijwerken. Load balancing aan clientzijde is mogelijk via de ServerSet Java-klasse.

Procedure

 1. Meld u als beheerder aan bij de Automation Orchestrator-client.
 2. Navigeer naar Bibliotheek > Werkstromen en voer de tags active-directory en configuration in het zoekveld voor werkstromen in.
 3. Voer de werkstroom Een Active Directory-server toevoegen of Een Active Directory-server bijwerken uit.
 4. Selecteer het tabblad Alternatieve hosts.
 5. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Eén server, Round-robin DNS-server, Round robin of Failover.
  Optie Beschrijving
  Eén server Een serversetimplementatie die verbinding maakt met slechts één server.
  Round-robin DNS-server

  Een serverset waar de server de case verwerkt waarin een bepaalde hostnaam kan worden omgezet in meerdere IP-adressen. Voor deze serverset is een DNS-serverinstelling vereist. Het sorteermechanisme voor het selecteren van een adres is round robin.

  Round robin Een serverset waar de workload gelijkmatig wordt verdeeld tussen verschillende directoryservers. Als een server niet beschikbaar is, wordt de verbinding verplaatst naar de volgende server in de set.
  Failover Een serverset waar serververbindingen in de juiste volgorde worden gemaakt. Deze implementatie kan verbindingen tot stand brengen tussen afzonderlijke serversets. Nuttig om hoge beschikbaarheid in complexe omgevingen te bieden.
 6. Wanneer u klaar bent met het configureren van de uitvoering van de werkstroom, klikt u op Uitvoeren.