VMware Aria Automation Pipelines is een tool voor continue integratie en continue levering (CICD). Door pijplijnen te maken die het softwarereleaseproces in uw DevOps-levenscyclus modelleren, bouwt u de code-infrastructuur die uw software snel en continu levert.

De werkstroom van het inchecken van code tot een geïmplementeerde applicatie in een Kubernetes-cluster kan GitHub, Automation Pipelines, Docker Hub, de trigger voor Git en Kubernetes gebruiken.

Wanneer u Automation Pipelines gebruikt om uw software te leveren, integreert u twee van de belangrijkste onderdelen van uw DevOps-levenscyclus: uw releaseproces en uw ontwikkelaarstools. Na de eerste instelling, die Automation Pipelines met uw bestaande ontwikkelingstools integreert, automatiseren de pijplijnen uw volledige DevOps-levenscyclus.

U maakt een pijplijn die uw software bouwt, test en vrijgeeft. Automation Pipelines gebruikt die pijplijn om uw software uit te werken van de opslagplaats van de broncode tot de productie via testen.

Een pijplijn zorgt voor een continue integratie en aanvoer van applicatiecode uit de ontwikkelingsopslagplaats, via buildtests, acceptatietests en implementatie ten behoeve van productie.

U vindt meer informatie over het plannen van uw continue integratie en pijplijnen voor continue levering bij Plannen om op een systeemeigen manier uw code te bouwen, integreren en leveren in Automation Pipelines.

Hoe beheerders Automation Pipelines gebruiken

Als beheerder maakt u eindpunten en zorgt u ervoor dat er werkende instanties beschikbaar zijn voor ontwikkelaars. U kunt pijplijnen maken, activeren en beheren, en meer. U heeft de rol Administrator, zoals beschreven in Hoe beheer ik gebruikerstoegang en goedkeuringen in Automation Pipelines?.

Tabel 1. Hoe Automation Pipelines-beheerders ontwikkelaars ondersteunen
Om ontwikkelaars te ondersteunen… Wat u kunt doen…
Omgevingen bieden en beheren.

Maak omgevingen voor ontwikkelaars om hun code te testen en te implementeren.

 • Volg de status en verzend e-mailmeldingen.
 • Houd uw ontwikkelaars productief door ervoor te zorgen dat hun omgevingen continu werken.

Zie de extra resources onder Aan de slag met VMware Aria Automation voor meer informatie.

Zie ook Tutorials voor het gebruik van Automation Pipelines.

Geef eindpunten op. Zorg ervoor dat ontwikkelaars beschikken over werkende instanties van eindpunten die verbinding kunnen maken met hun pijplijnen.
Verstrek integraties met andere services.

Zorg ervoor dat integraties met andere services werken.

Raadpleeg Documentatie voor VMware Aria Automation voor meer informatie.

Pijplijnen maken.

Maak pijplijnen die releaseprocessen modelleren.

Zie Pijplijnen maken en gebruiken in Automation Pipelines voor meer informatie.

Activeer pijplijnen.

Zorg ervoor dat pijplijnen worden uitgevoerd wanneer er gebeurtenissen plaatsvinden.

 • Gebruik de Docker-trigger om een standalone pijplijn voor continue levering (CD) te activeren wanneer een build-artefact wordt gemaakt of bijgewerkt.
 • Gebruik de Git-trigger om een pijplijn te activeren wanneer een ontwikkelaar wijzigingen in de code doorvoert.
 • Gebruik de Gerrit-trigger om een pijplijn te activeren wanneer ontwikkelaars code beoordelen, samenvoegen en meer.
 • Gebruik de Docker-trigger om een standalone pijplijn voor continue levering (CD) te activeren wanneer een build-artefact wordt gemaakt of bijgewerkt.

Zie Pijplijnen in Automation Pipelines activeren voor meer informatie.

Beheer pijplijnen en goedkeuringen.

Blijf op de hoogte van pijplijnen.

 • Bekijk de pijplijnstatus en bekijk wie de pijplijnen heeft uitgevoerd.
 • Bekijk goedkeuringen voor de uitvoering van pijplijnen en beheer goedkeuringen voor actieve en inactieve pijplijn-uitvoeringen.

Zie Wat zijn gebruikersbewerkingen en goedkeuringen in Automation Pipelines? voor meer informatie.

Zie ook Hoe kan ik aangepaste dashboards gebruiken om KPI's voor mijn pijplijn in Automation Pipelines te volgen?.

Bewaak ontwikkelaarsomgevingen.

Maak custom dashboards die de pijplijnstatus, trends, statistieken en belangrijke indicatoren controleren. Gebruik de custom dashboards om pijplijnen te bewaken die slagen of mislukken in ontwikkelaarsomgevingen. Identificeer en rapporteer over resources die niet genoeg worden gebruikt en maak resources vrij.

U kunt ook het volgende zien:

 • Hoe lang een pijplijn is uitgevoerd voordat deze is gelukt.
 • Hoe lang een pijplijn heeft gewacht op goedkeuring, en u kunt de gebruiker die deze moet goedkeuren op de hoogte stellen.
 • Fasen en taken die het vaakst mislukken.
 • Fasen en taken die de meeste tijd nodig hebben om te worden uitgevoerd.
 • Releases waarmee de ontwikkelingsteams bezig zijn.
 • Applicaties die met succes zijn geïmplementeerd en vrijgegeven.

Zie Pijplijnen bewaken in Automation Pipelines voor meer informatie.

Problemen oplossen.

Problemen met de pijplijn oplossen in ontwikkelaarsomgevingen.

 • Identificeer problemen en los ze op in omgevingen met continue integratie en continue levering (CICD).
 • Gebruik de pijplijndashboards en maak custom dashboards om meer te zien. Zie Pijplijnen bewaken in Automation Pipelines.

Zie ook Automation Pipelines instellen om mijn releaseproces te modelleren.

Automation Pipelines is onderdeel van VMware Cloud Services.

 • Gebruik Automation Assembler om cloudsjablonen te implementeren.
 • Gebruik Automation Service Broker om cloudsjablonen op te halen uit de catalogus.

Om meer te weten over andere dingen die u kunt doen, raadpleegt u de documentatie voor VMware Aria Automation .

Hoe ontwikkelaars Automation Pipelines gebruiken

Als ontwikkelaar gebruikt u Automation Pipelines om pijplijnen te maken en uit te voeren en pijplijnactiviteiten op de dashboards in de gaten te houden. U heeft de rol User, zoals beschreven in Hoe beheer ik gebruikerstoegang en goedkeuringen in Automation Pipelines?.

Nadat u een pijplijn hebt uitgevoerd, moet u weten:

 • Of uw code in alle fasen van de pijplijn is geslaagd. Bekijk de resultaten in de pijplijnuitvoeringen voor meer informatie.
 • Wat moet ik doen als de pijplijn is mislukt en wat heeft de fout veroorzaakt. Bekijk de belangrijkste fouten in de pijplijndashboards voor meer informatie.
Tabel 2. Ontwikkelaars die Automation Pipelines gebruiken
Om uw code te integreren en vrij te geven Doet u het volgende
Bouw pijplijnen.

Test en implementeer uw code.

Werk uw code bij als een pijplijn mislukt.

Verbind uw pijplijn met eindpunten. Verbind de taken in uw pijplijn met eindpunten, zoals een GitHub-opslagplaats.
Voer pijplijnen uit.

Voeg een gebruikersbewerkingstaak voor goedkeuring toe zodat een andere gebruiker uw pijplijn op specifieke momenten kan goedkeuren.

Dashboards bekijken.

Bekijk de resultaten op het pijplijndashboard. U kunt de trends, geschiedenis, fouten en nog veel meer zien.

Zie Wat is Automation Pipelines voor meer informatie over aan de slag gaan.

Meer documentatie kunt u vinden in het paneel Ondersteuning in het product

Als u de informatie die u nodig heeft hier niet vindt, kunt u meer hulp krijgen in het product. Help-pictogram waarmee het paneel Ondersteuning in het product wordt geopend in de Automation Pipelines-gebruikersinterface.

 • Klik op de wegwijzers en de knopinfo in de gebruikersinterface om de contextafhankelijke informatie die u nodig heeft te krijgen waar en wanneer u deze nodig heeft.
 • Open het paneel voor ondersteuning in het product en lees de onderwerpen die worden weergegeven op de pagina actieve gebruikersinterface. U kunt ook in het paneel zoeken om antwoorden op vragen te krijgen.

Meer over webhooks

U kunt meerdere webhooks voor verschillende takken maken door hetzelfde Git-eindpunt te gebruiken en verschillende waarden voor de naam van de tak op te geven op de pagina voor webhookconfiguratie. Als u een andere webhook voor een andere tak in dezelfde Git-opslagplaats wilt maken, hoeft u het Git-eindpunt niet meerdere keren te klonen voor meerdere takken. In plaats daarvan geeft u de naam van de tak op in de webhook, zodat u het Git-eindpunt opnieuw kunt gebruiken. Als de tak op de Git-webhook hetzelfde is als de tak op het eindpunt, hoeft u geen taknaam op de pagina van de Git-webhook op te geven.