In de tabellen met schaalbaarheids- en gelijktijdigheidslimieten worden de aanbevolen maximumwaarden in VMware Aria Automation HA-implementaties (geclusterd) met meerdere tenants weergegeven.

Tabel 1. Maximumwaarden schaalbaarheid

Onderdeel

Schaaldoelen

Normaal profiel

XL-profiel

Tenants

20

50

Cloudaccounts: privé-eindpunten - vCenter, NSX en NSXT

50

50

Cloudaccounts: publieke eindpunten - AWS, Azure, GCP en VMC

50

300

Computerbronnen - ESXi-hosts op één vCenter

600

2000

Computerbronnen - ESXi-hosts op 50 vCenters

2.000

10.000

Cloudzones (voor alle eindpunten)

400

1000

Cloudzones voor één eindpunt

20

100

Machines gegevensverzameling (inclusief privé- en openbare cloud)

200.000

280.000

Verzamelde images

150.000

150.000

Image- en soorttoewijzing

150

150

Cloudzones en images per imagetoewijzing

100

124

Cloudzone en soorten per soorttoewijzing

100

124

VPZ gemaakt op basis van één eindpunt per providertenant

50

50

VPZ gemaakt op verschillende eindpunten per providertenant

300

300

VPZ-toewijzing per tenant

60

60

Resources per implementatie

100

300

Cloudsjabloon

8.000

10.000

Catalogusitems

8.000

10.000

Catalogus - Contentbronnen

1.000

2.000

Projecten voor alle tenants

5000

5000

Projecten per 5.000 beheerders

5000

5000

Niet-beheerdersgebruikers per project

Maximaal 5000 niet-beheerders die deel kunnen uitmaken van één project

Maximaal 5000 niet-beheerders die deel kunnen uitmaken van één project

5000 niet-beheerdersgebruikers per project

Maximaal 50 projecten met elk 5000 niet-beheerders als gebruikers

Maximaal 50 projecten met elk 5000 niet-beheerders als gebruikers

Projecten per niet-beheerdersgebruiker

Maximaal 5.000 projecten waarvan één niet-beheerder als gebruiker deel kan uitmaken

Maximaal 5.000 projecten waarvan één niet-beheerder als gebruiker deel kan uitmaken

5.000 projecten per niet-beheerder als gebruikers

Maximaal 50 niet-beheerders die als gebruiker deel kunnen uitmaken van 5.000 projecten

Maximaal 100 niet-beheerders die als gebruiker deel kunnen uitmaken van 5.000 projecten

Custom rol voor alle tenants

500

1.000

Custom rollen per gebruiker

100

500

Abonnementen

3000

3000

Abonnementen per implementatie

40

40

Blokkerend abonnement per gebeurtenisonderwerp

50

50

Niet-blokkerend abonnement per gebeurtenisonderwerp

50

50

Goedkeuringsbeleid

4500

4500

Pijplijnen

3000

5.000

ABX-acties - AWS Lambda- en Azure-functieproviders

1.000

2.000

ABX-acties - Provider op locatie

150

150

Actieve HCMP-waarschuwingen

70.000

70.000

Maximale RTT-latentie voor privé-eindpunten (ms)

300

300

Tabel 2. Maximumwaarden gelijktijdigheid

Actie

Aanhoudende belasting voor normaal profiel

Aanhoudende belasting voor XL-profiel

Inrichting van gelijktijdige cloudsjabloonsources, acties voor dag 2 voor implementaties, ingerichte resources, ABX-actie en vRO-werkstroom.

Extra aanvragen blijven in de wachtrij staan.

250 actieve aanvragen

750 actieve aanvragen

Gelijktijdige pijplijnuitvoeringen

20/minuut

50/minuut

Bulksgewijs geïmporteerde machines met behulp van workloadonboarding - Meerdere plannen

19.000/uur

30.000/uur

Bulksgewijs geïmporteerde machines met behulp van workloadonboarding - Eén plan

3500/uur

6.000/uur

Afdwingingstijd op basis van één actiebeleid voor dag 2 25 minuten voor 10.000 implementaties

12 minuten voor 5000 implementaties

15 minuten voor 10.000 implementaties

6 minuten voor 5000 implementaties