VMware Aria Automation 8 vereist een externe VMware Identity Manager-instantie.

U kunt een bestaande VMware Identity Manager-instantie gebruiken of een nieuwe instantie implementeren met behulp van VMware Aria Suite Lifecycle. Voor meer informatie over het implementeren van een nieuwe VMware Identity Manager-instantie verwijzen we u naar VMware Identity Manager implementeren.