Resourcetoewijzingen en resourceacties worden niet ondersteund, omdat VMware Aria Automation 8 de onderliggende vRealize Automation 7-onderdelen niet ondersteunt.

VMware Aria Automation 8 omvat alleen een out-the-box-werkstroom om typen virtuele machines toe te wijzen aan het Orchestrator-type VC:VirtualMachine in catalogusresources.