VMware Aria Automation 8 bevat deze overwegingen voor reserveringen.

In VMware Aria Automation 8 gebruiken reserveringen cloudzones voor computerbeleid, opslagprofielen voor opslagbeleidsregels en netwerkprofielen voor netwerkbeleid. Deze constructies zijn aan elkaar gekoppeld via tags. In VMware Aria Automation 8 zijn cloudzones gekoppeld aan een of meer projecten.

Tijdens de migratie van reserveringen:
  1. De berekeningsonderdelen worden gemigreerd als cloudzone en krijgen een tag toegewezen.
  2. De opslagonderdelen worden gemigreerd als een of meer opslagprofielen en krijgen de eerder gemaakte tag toegewezen.
  3. De netwerkonderdelen worden gemigreerd als netwerkprofiel en krijgen de eerder gemaakte tag toegewezen.
  4. De cloudzone is gekoppeld aan het project.
Opmerking: Als de reservering een reserveringsbeleid bevat, wordt er ook een capaciteitstag toegewezen aan de cloudzone om het beleid na de migratie voor te stellen.
VMware Aria Automation 8 introduceert ook standaardopslagprofielen. Wanneer een gemigreerde reservering meerdere opslagprofielen bevat, wijst VMware Aria Automation 8 een standaardopslagprofiel toe. Zorg ervoor dat het juiste opslagprofiel als standaard is geselecteerd vóór de inrichting. Als dit niet het geval is, schakelt u het selectievakje naast het gewenste opslagprofiel onder de reservering in.
Opmerking: In vRealize Automation 7 kunnen Amazon-reserveringen geen opslagplaatsingsbeleid configureren. In VMware Aria Automation 8 maakt de migratieassistenttool geen opslagprofielen tijdens migraties van Amazon-reserveringen.
Opmerking: Alleen ingeschakelde opslagpaden worden naar VMware Aria Automation 8 gemigreerd. Uitgeschakelde opslagpaden worden niet naar VMware Aria Automation 8 gemigreerd.