U kunt een nieuwe instantie van VMware Workspace ONE Access installeren of een bestaande instantie importeren wanneer u VMware Aria Suite Lifecycle VMware Aria Suite Easy Installer voor VMware Aria Automation en VMware Workspace ONE Access configureert.

Als u uw VMware Workspace ONE Access-configuratie wilt aanpassen, waaronder mogelijk ook de implementatie van VMware Workspace ONE Access in een standaard- of clustermodus, aangepaste netwerkmodus of opslag, kunt u de installatie van VMware Workspace ONE Access overslaan. Als u de installatie heeft overgeslagen, wordt u toch gevraagd om VMware Workspace ONE Access in de gebruikersinterface van VMware Aria Suite Lifecycle te configureren. Met VMware Aria Suite Lifecycle VMware Aria Suite Easy Installer voor VMware Aria Automation en VMware Workspace ONE Access importeert u een bestaande VMware Workspace ONE Access in VMware Aria Suite Lifecycle of kan een nieuwe instantie van VMware Workspace ONE Access worden geïmplementeerd. Zie Grootte van hardware wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van de grootte van de hardware voor VMware Workspace ONE Access.

Zie voor informatie over product- en versiecompatibiliteit de VMware-interoperabiliteitsmatrix, zoals deze voorbeeldpagina.

Voorwaarden

Controleer of u een statisch IP-adres heeft voordat u begint met configureren.

Procedure

 1. Als u een nieuwe instantie wilt installeren, selecteert u de optie Nieuwe installerenVMware Workspace ONE Access.
 2. Vul de vereiste tekstvakken Naam van de virtuele machine, IP-adres, Hostnaam en Standaardconfiguratiebeheerder in.
  Opmerking:

  Met VMware Aria Suite Lifecycle VMware Aria Suite Easy Installer voor VMware Aria Automation en VMware Workspace ONE Access wordt de standaardconfiguratiebeheerder als lokale gebruiker in VMware Workspace ONE Access gemaakt en wordt dezelfde gebruiker gebruikt om producten met VMware Workspace ONE Access te integreren.

 3. Als u een bestaande instantie wilt importeren, selecteert u Bestaande vIDM importeren.
  1. Vul de velden Hostnaam, Adminwachtwoord, Systeembeheerer, Wachtwoord SSH-gebruiker, Hoofdwachtwoord, Standaardconfiguratiebeheerder en Standaardconfiguratiewachtwoord in.
  2. Selecteer Groepsleden synchroniseren naar de directory wanneer gebruiker groepsleden wil synchroniseren tijdens het toevoegen van de algemene configuratie van VMware Workspace ONE Access.
  Met VMware Aria Suite Easy Installer voor VMware Aria Automation en VMware Workspace ONE Access Door VMware Workspace ONE Access ondersteunde versie Beschrijving
  Nieuwe installatie van VMware Aria Suite Lifecycle

  Alleen 3.3.5

  VMware Aria Suite Lifecycle importeren

  3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 of 3.3.5

  VMware Aria Automation implementeren

  3.3.2

  Opmerking:

  Als u VMware Workspace ONE Access 3.3.1 importeert en VMware Aria Automation 8.2 of hoger installeert, mislukt de installatie.

  Opmerking: VMware Workspace ONE Access wordt ondersteund voor de volgende scenario's:
  • Eén instantie of clusterinstantie met ingesloten Postgres-database.
  • VMware Workspace ONE Access 3.3.2 en 3.3.3 met het opgegeven implementatietype.
  Opmerking: VMware Workspace ONE Access wordt niet ondersteund voor de volgende scenario's:
  • Eén instantie of een clusterinstantie met een externe database (Postgres/MSSQL, enzovoort).
  • Eén instantie of een clusterinstantie met aanvullende connectoren (Windows en externe connectoren) andere dan de ingesloten connectoren.
  • VMware Workspace ONE Access versie 3.3.0 en lager.
  Opmerking:

  Als de oudere versie van VMware Aria Suite Lifecycle VMware Workspace ONE Access niet heeft, kan deze worden geïnstalleerd of geïmporteerd.VMware Workspace ONE Access en uitgebreide functies voor dag 2 worden niet ondersteund vanuit de VMware Aria Suite Lifecycle en uitgebreide functionaliteiten voor dag 2 worden niet ondersteund vanuit de VMware Aria Suite Lifecycle als de geïmporteerde VMware Workspace ONE Access niet de ondersteunde form factor heeft.

  Ondersteuning voor upgrade van een oudere versie van VMware Workspace ONE Access (3.3.0 en lager) naar de nieuwste versie is alleen beschikbaar als dit één instantie of een knooppunt van VMware Workspace ONE Access met een ingesloten Postgres-database is. Anders kunt u buiten VMware Aria Suite Lifecycle upgraden. Na de upgrade kan dit opnieuw worden geïmporteerd door een inventarisatiesynchronisatie te starten in VMware Aria Suite Lifecycle.

 4. Klik op Volgende.
  Als u VMware Aria Suite Lifecycle, VMware Workspace ONE Access of VMware Aria Automation niet kunt implementeren in VMware Cloud on AWS vCenter door VMware Aria Suite Lifecycle VMware Aria Suite Easy Installer voor VMware Aria Automation en VMware Workspace ONE Access te gebruiken, gebruikt u vCenter met beheerdersbevoegdheid om producten te implementeren.