Voordat u Automation Config met uw VMware Aria Automation-omgeving kunt gebruiken, moet u aan deze vereisten voldoen.

Het gebruik van Automation Config met uw VMware Aria Automation-omgeving is optioneel.

Met Automation Config kunt u op elke schaal software inrichten, configureren en implementeren op uw virtuele machines met behulp van gebeurtenisgestuurde automatisering. U kunt ook Automation Config gebruiken om optimale, conforme softwarestatussen in uw hele omgeving te definiëren en af te dwingen. Zie Automatiseringsconfiguratie in Aria Automation gebruiken voor meer informatie over Automation Config.

Automation Config gebruiken: