VMware Aria Automation neemt deel aan het oorspronkelijke Customer Experience Improvement Program (CEIP) van VMware en het Pendo Customer Experience Program (Pendo CEIP) voor ondersteunde services.

U kunt zich afzonderlijk aan- of afmelden voor het oorspronkelijke VMware Customer Experience Improvement Program (CEIP) en het Pendo Customer Experience Program (Pendo CEIP). Elk programma verzamelt enigszins verschillende soorten gegevens over klantinteractie, zoals hieronder wordt beschreven.

 • Oorspronkelijk CEIP

  Het oorspronkelijke CEIP biedt VMware informatie die VMware-ontwerpers en -engineers helpt bij het verbeteren van producten en services en het oplossen van problemen. Het programma verzamelt gebruiksgegevens die de stabiliteit van het systeem en de verbruiksniveaus van verschillende functies helpt te meten. Deze informatie helpt ook te bepalen wat er moet worden gebouwd op basis van de gebruiksscenario's en functies die worden gebruikt.

  U kunt deelnemen aan dit CEIP wanneer u VMware Aria Automation met Workspace ONE Access installeert. Na de installatie kunnen VMware Aria Automation-beheerders en ingeschakelde gebruikers zich ook aan- of afmelden voor het programma met behulp van de vracli ceip-commandoregelopties.

 • Pendo CEIP

  Pendo is een geïntegreerd hulpprogramma van derden dat gebruikersactiviteiten verzamelt en analyses aanbiedt voor VMware Aria Automation-productontwikkeling. Het Pendo CEIP verzamelt werkstroomgegevens op basis van uw interactie met de gebruikersinterface. Deze informatie helpt VMware-ontwerpers en -engineers gegevensgestuurde verbeteringen in de bruikbaarheid van producten en services te ontwikkelen.

  U kunt zich aan- of afmelden voor het Pendo CEIP met behulp van vracli ceip pendo-commandoregelopties. Ingeschakelde gebruikers kunnen zich ook aan- of afmelden voor het Pendo CEIP met behulp van de opties in hun VMware Aria Automation-gebruikersinterface.

Details over de gegevens die zijn verzameld via het oorspronkelijke VMware CEIP en het doel waarvoor deze gegevens door VMware worden gebruikt, worden beschreven op http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html. Details over het Pendo CEIP voor ondersteunde services worden beschreven op de pagina Cookiegebruik in VMware Aria Automation.

Meld u aan of af voor het VMware CEIP met behulp van commandoregelopties voor de VMware Aria Automation-appliance

U kunt zich als volgt aan- of afmelden voor het oorspronkelijke Customer Experience Improvement Program (CEIP).

Meld u aan voor het programma met behulp van de volgende commandoregelreeks in de appliance:
 1. Meld u als root aan via de opdrachtregel van de VMware Aria Automation-appliance.
 2. Voer de opdracht vracli ceip on uit.
 3. Bekijk de informatie over het Customer Experience Improvement Program en voer het commando vracli ceip on --acknowledge-ceip uit.
 4. Start de VMware Aria Automation-services nogmaals door het commando /opt/scripts/deploy.sh uit te voeren.
Meld u aan voor het programma met behulp van de volgende commandoregelreeks:
 1. Meld u als root aan via de opdrachtregel van de VMware Aria Automation-appliance.
 2. Voer de opdracht vracli ceip off uit.
 3. Start de VMware Aria Automation-services nogmaals door het commando /opt/scripts/deploy.sh uit te voeren.

Aan- of afmelden voor het Pendo CEIP met behulp van commandoregelopties van de VMware Aria Automation-appliance

U kunt zich als volgt aan- of afmelden voor het oorspronkelijke Pendo Customer Experience Improvement Program (Pendo CEIP) en de programmastatus controleren.

Meld u aan voor het programma met behulp van de volgende commandoregelreeks:
 1. Meld u als root aan op de commandoregel van de VMware Aria Automation-appliance.
 2. Voer de opdracht vracli ceip pendo on uit.
 3. Start VMware Aria Automation-services nogmaals door het commando /opt/scripts/deploy.sh uit te voeren.
Meld u aan voor het programma met behulp van de volgende commandoregelreeks:
 1. Meld u als root aan op de commandoregel van de VMware Aria Automation-appliance.
 2. Voer de opdracht vracli ceip pendo off uit.
 3. Start VMware Aria Automation-services nogmaals door het commando /opt/scripts/deploy.sh uit te voeren.
Controleer de programmastatus met behulp van de volgende commandoregelreeks:
 1. Meld u als root aan op de commandoregel van de VMware Aria Automation-appliance.
 2. Voer de opdracht vracli ceip pendo status uit.

Aan- of afmelden voor het Pendo CEIP met behulp van de opties op het scherm in VMware Aria Automation

U kunt zich aan- of afmelden voor het programma voor vRealize-services door de volgende interactiestappen op het scherm in VMware Aria Automation te gebruiken.

 1. Klik in de actieve VMware Aria Automation-service op de vraagtekenschakelaar (?) in de rechterbovenhoek van het scherm. U kunt ook op Cookiegebruik klikken indien zichtbaar in de cookiebanner.

  Als u op het pictogram ? heeft geklikt, klikt u op Cookiegebruik in de rechterbenedenhoek van de volgende Help-pagina.

 2. Controleer het Cookiegebruik en de inhoud onder Hoe kunt u zich afmelden.

  Pendo-overzichtsinhoud wordt weergegeven.Inhoud over aan- of afmelden voor Pendo wordt weergegeven.

 3. Klik op Aanmelden of Afmelden.

  Als u op Aanmelden klikt, verzendt het programma uw cookies voor gebruikersinteractie naar VMware. Als u op Afmelden klikt, verzendt het programma uw cookies voor gebruikersinteractie niet naar VMware.