Als u de Automation Orchestrator Plug-in voor de vSphere Web Client wilt gebruiken, moet u Automation Orchestrator registreren als een extensie van vCenter.

Nadat u uw Automation Orchestrator-server met vCenter Single Sign-On heeft geregistreerd en geconfigureerd om met vCenter te werken, moet u Automation Orchestrator registreren als een extensie van vCenter.

Voorwaarden

 • Controleer of SSH-toegang is ingeschakeld voor de Automation Orchestrator Appliance. Zie SSH-toegang tot de Automation Orchestrator Appliance activeren of deactiveren.
 • U moet Automation Orchestrator met vSphere-verificatie registreren voor dezelfde Platform Services Controller die door uw beheerde vCenter-instantie wordt geverifieerd.
 • Kopieer de vco-plugin.zip naar de Automation Orchestrator Appliance:
  1. Download het bestand vco-plugin.zip van het VMware-technologienetwerk.
  2. Open een SSH-client.
   Opmerking: Voor Linux- of MacOS-omgevingen kunt u de opdrachtregelinterface van Terminal gebruiken. Voor Windows-omgevingen kunt u de PuTTY-client gebruiken.
  3. Als u het bestand vco-plugin.zip wilt kopiëren, voert u de opdracht Secure Copy uit.
   For Linux/MacOS: scp ~/<zip_download_dir>/vco-plugin.zip root@<orchestrator_FQDN_or_IP>:/data/vco/usr/lib/vco/downloads/vco-plugin.zip
   For Windows: pscp C:\<zip_download_dir>\vco-plugin.zip root@<orchestrator_FQDN_or_IP>:/data/vco/usr/lib/vco/downloads/vco-plugin.zip

Procedure

 1. Meld u aan bij de Automation Orchestrator Client.
 2. Ga naar Bibliotheek > Werkstromen.
 3. Zoek de werkstroom vCenter Orchestrator registreren als een vCenter Server-extensie en klik op Uitvoeren.
 4. Selecteer de vCenter-instantie waarmee u Automation Orchestrator wilt registreren.
 5. Voer https://your_orchestrator_FQDN of de service-URL in van de load balancer die de aanvragen omleidt naar de Automation Orchestrator-serverknooppunten.
 6. Klik op Uitvoeren.