Het herstellen van een Automation Orchestrator-knooppunt kan problemen met de Kubernetes-service veroorzaken.

Om een problematisch knooppunt in uw Automation Orchestrator-cluster te herstellen, moet u het knooppunt zoeken, het knooppunt uit het cluster verwijderen en het vervolgens opnieuw aan het cluster toevoegen.

Procedure

 1. Identificeer het primaire knooppunt van uw Automation Orchestrator-cluster.
  1. Meld u via SSH aan als root op de Automation Orchestrator Appliance-commandoregel van een van uw knooppunten.
  2. Zoek het knooppunt met de rol primary door het commando kubectl -n prelude exec postgres-0 uit te voeren.
   kubectl -n prelude exec postgres-0 – chpst -u postgres repmgr cluster show --terse --compact
  3. Haal de naam op van de pod waar het primaire knooppunt zich bevindt.
   In de meeste gevallen is postgres-0.postgres.prelude.svc.cluster.local de naam van de pod.
  4. Zoek het FQDN-adres van het primaire knooppunt door het commando kubectl -n prelude get pods uit te voeren.
   kubectl -n prelude get pods -o wide
  5. Zoek de databasepod met de naam die u heeft opgehaald en haal het FQDN-adres voor het bijbehorende knooppunt op.
 2. Zoek het problematische knooppunt door het commando kubectl -n prelude get node uit te voeren.
  Het problematische knooppunt heeft de status NotReady.
 3. Meld u via SSH aan als root op de Automation Orchestrator Appliance-commandoregel van het primaire knooppunt.
 4. Verwijder het problematische knooppunt uit het cluster door het commando vracli cluster remove <NODE-FQDN> uit te voeren.
 5. Meld u via SSH aan als root op de Automation Orchestrator Appliance-commandoregel van het problematische knooppunt.
 6. Voeg het knooppunt opnieuw toe aan het cluster door het commando vracli cluster join <MASTER-DB-NODE-FQDN> uit te voeren.