Automation Orchestrator biedt verschillende tools en interfaces op basis van de specifieke verantwoordelijkheden van de globale gebruikersrollen. In Automation Orchestrator kunt u gebruikers met volledige rechten hebben, die deel uitmaken van de beheerdersgroep (beheerders), ontwikkelaars (werkstroomontwerpers), gebruikers voor probleemoplossing (kijkers) en gebruikers met beperkte toegang.

Automation Orchestrator-gebruikersrollen worden beheerd in het menu Rollenbeheer van de Automation Orchestrator Client. Ga voor meer informatie over het configureren van gebruikersrollen in de Automation Orchestrator Client naar Rollen toewijzen in de Automation Orchestrator Client in de handleiding Automation Orchestrator gebruiken.

Opmerking: Voor Automation Orchestrator-implementaties die zijn geverifieerd met VMware Aria Automation of met een VMware Aria Automation-licentie, worden gebruikersrollen toegewezen met de service Identiteits- en toegangsbeheer van het VMware Aria Automation-platform. Ga naar Automation Orchestrator Client-rollen configureren in VMware Aria Automation in Automation Orchestrator gebruiken.
Gebruikersrol Beschrijving
Beheerder Deze gebruiker heeft volledige toegang tot alle Automation Orchestrator-platformmogelijkheden en -inhoud, inclusief inhoud die door specifieke groepen is gemaakt. De gebruikersverantwoordelijkheden van de primaire beheerder zijn onder meer:
  • Automation Orchestrator installeren en configureren.
  • Gebruikers toevoegen aan de Automation Orchestrator Client, rollen toewijzen en groepen maken en verwijderen. Ga naar Groepen in de Automation Orchestrator Client maken in Automation Orchestrator gebruiken.
  • Een integratie maken met een Git-opslagplaats voor de ontwikkelaars in hun Automation Orchestrator-omgeving. Ga naar Een verbinding met een Git-opslagplaats configureren in Automation Orchestrator gebruiken.
  • Problemen met de Automation Orchestrator-omgeving oplossen via functies zoals werkstroomvalidatie en scripts voor foutopsporing in werkstromen.
Kijker Deze gebruiker heeft alleen-lezen toegang tot alle Automation Orchestrator Client, inclusief alle groepen en groepsinhoud. Deze gebruiker kan inhoud bekijken, maar kan deze niet maken, bewerken of uitvoeren, of werkstroomuitvoeringen, werkstroomuitvoeringslogboeken of pakketten exporteren. Kijkers worden niet beperkt door groepsrechten.
Opmerking: De rol van kijker wordt alleen ondersteund voor Automation Orchestrator-instanties die met VMware Aria Automation zijn geverifieerd. Deze rol is standaard niet toegewezen aan een VMware Aria Automation-rol, zodat deze expliciet aan gebruikers moet worden toegewezen.
Werkstroomontwerper Deze gebruiker kan de functionaliteit van het Automation Orchestrator-platform uitbreiden door objecten te maken en te bewerken. Werkstroomontwerpers hebben geen toegang tot de functies voor beheer en probleemoplossing van de Automation Orchestrator Client. De belangrijkste verantwoordelijkheden van de werkstroomontwerper zijn:
  • Het maken, bewerken, uitvoeren en verwijderen van Automation Orchestrator-objecten zoals werkstromen, acties, beleidsregels en configuratie-elementen.
  • Werkstroomuitvoeringen plannen. Ga naar Werkstromen plannen in de Automation Orchestrator Client in Automation Orchestrator gebruiken.
  • Inhoud die door de werkstroomontwikkelaar is gemaakt, toevoegen aan groepen waaraan deze is toegewezen.
  • Lokale wijzigingen in de Automation Orchestrator-inhoudsinventaris pushen naar de Git-opslagplaats voor verbinding. Ga naar Wijzigingen in een Git-opslagplaats pushen in Automation Orchestrator gebruiken.
Gebruikers met beperkte rechten Gebruikers zonder een toegewezen rol kunnen zich nog steeds aanmelden bij de Automation Orchestrator Client, maar hebben beperkte toegang tot clientfuncties en inhoud. Als ze aan een groep zijn toegewezen, kan deze gebruiker inhoud die is opgenomen in die groep, bekijken en uitvoeren.