Uw systeem moet voldoen aan de technische vereisten die nodig zijn om Automation Orchestrator correct te laten werken.

Raadpleeg VMware Product Interoperability Matrix voor een lijst met ondersteunde versies van vCenter, de vSphere Web Client, VMware Aria Automation en andere VMware-oplossingen.
Opmerking: Automation Orchestrator biedt geen ondersteuning voor het wijzigen van de tijdzone van de Automation Orchestrator Appliance in een andere tijdzone dan UTC+0.

Onderdelen van Automation Orchestrator Appliance

De Automation Orchestrator Appliance is een Photon-gebaseerde virtual appliance die in containers wordt uitgevoerd.

De Automation Orchestrator Appliance omvat de volgende onderdelen:

 • Een Kubernetes-laag op infrastructuurniveau.
 • Een vooraf geconfigureerde PostgreSQL-database.
 • De belangrijkste Automation Orchestrator-services: de serverservice, de Control Center-service en de orkestratie-UI-service.

De standaard Automation Orchestrator Appliance-databaseconfiguratie is gereed voor productie.

Opmerking: Als u de Automation Orchestrator Appliance in een productieomgeving wilt gebruiken, moet u de Automation Orchestrator-server configureren om te verifiëren via VMware Aria Automation of vSphere. Zie Een standalone Automation Orchestrator-server configureren.

Hardwarevereisten

De Automation Orchestrator Appliance is een vooraf geconfigureerde op Photon gebaseerde virtuele machine die in containers wordt uitgevoerd. Voordat u de appliance implementeert, controleert u of uw systeem voldoet aan de minimale hardwarevereisten.

De Automation Orchestrator Appliance heeft de volgende hardwarevereisten:

 • 4 CPU's
 • 12 GB geheugen
 • 200 GB harde schijf

Verklein de standaardgrootte van het geheugen niet, omdat de Automation Orchestrator-server minimaal 8 GB aan vrij geheugen vereist.

Schaalbaarheidsmaxima

In de tabel met schaalbaarheidslimieten worden de aanbevolen maxima op Automation Orchestrator-implementaties beschreven.

Onderdeel

Schaaldoelen Meer informatie
Virtuele machines 35.000
vCenter-verbindingen 10 Zie vCenter instellen
Actieve knooppunten in een cluster 3 Zie Een Automation Orchestrator-cluster configureren
Gelijktijdig actieve werkstromen 300 per knooppunt Zie De eigenschappen voor werkstroomuitvoeringen configureren
Actieve werkstromen in de wachtrij 10.000 per knooppunt
Behouden werkstroomuitvoeringen 100 per knooppunt
Vervaldagen voor logboekgebeurtenissen 15

Netwerkvereisten voor Automation Orchestrator

Elk Automation Orchestrator-knooppunt vereist een netwerkconfiguratie.

De netwerkvereisten voor Automation Orchestrator zijn:
 • Enkel, statisch IPv4 en netwerkadres
 • Bereikbare DNS-server handmatig ingesteld
 • Handmatig geldige volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) ingesteld, die via de DNS-server zowel kan doorsturen als omgekeerd kan worden ingezet
Opmerking: Wijzigen van IP-adres of naamswijziging van de host na installatie wordt niet ondersteund en resulteert in een verbroken installatie die niet kan worden hersteld.

Poorten en endpoints

De Automation Orchestrator Kubernetes-service omvat twee endpoints en verschillende hoofdnetwerkpoorten.

Netwerkpoorten

U hebt toegang tot Automation Orchestrator via poort 443. Poort 443 is beveiligd met een zelfondertekend certificaat dat tijdens de installatie wordt gegenereerd. Wanneer u een externe load balancer gebruikt, moet deze zijn ingesteld op poort 443.

Als u alle Automation Orchestrator-poorten wilt weergeven, raadpleegt u de tool Poorten en protocols.

Endpoints

U hebt toegang tot de Automation Orchestrator-client en Control Center-services op de volgende eindpunten.
Service Endpoint
Automation Orchestrator-client
https://your_orchestrator_FQDN/orchestration-ui
Control Center
https://your_orchestrator_FQDN/vco-controlcenter

Ondersteunde browsers

Controleer of uw browsers Automation Orchestrator ondersteunen.

Om toegang te krijgen tot de Automation Orchestrator Client en Control Center, moet u een van de volgende browsers gebruiken:

 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome

Niveau van ondersteuning voor internationalisatie en lokalisatie

Het Automation Orchestrator Control Center en Automation Orchestrator Client bevatten ondersteuning voor niet-Engelse besturingssystemen, niet-Engelse gegevensopmaak en ondersteuning voor meerdere talen voor het Control Center en de clientgebruikersinterface.

Het Automation Orchestrator Control Center en Automation Orchestrator Client ondersteunen het gebruik van niet-Engelse besturingssystemen, niet-Engelse invoer en uitvoer en ondersteuning voor niet-Engelse opmaak van gegevens zoals datums, tijden en nummers.

De gebruikersinterfaces van de Automation Orchestrator en Automation Orchestrator Client worden gelokaliseerd in de volgende talen:

 • Spaans
 • Frans
 • Duits
 • Traditioneel Chinees
 • Vereenvoudigd Chinees
 • Koreaans
 • Japans
 • Italiaans
 • Nederlands
 • Braziliaans-Portugees
 • Russisch