U kunt uw Automation Orchestrator 8.x-implementatie (of hoger) naar de nieuwste productversie upgraden met een gekoppelde ISO-image. Upgraden van Automation Orchestrator 7.x of lager naar Automation Orchestrator 8.x wordt niet ondersteund.

Voorwaarden

 • Controleer of het upgradetraject voor uw Automation Orchestrator wordt ondersteund. Zie de VMware Product Interoperability Matrix.
 • Download en koppel de ISO-image:
  1. Download de ISO-image van de officiële VMware-downloadsite.
  2. Verbind het cd-romstation van de virtuele machine van de Automation Orchestrator Appliance in vSphere. Raadpleeg de documentatie voor vSphere Virtual Machine Administration.
   Opmerking: Nadat u het cd-romstation heeft aangesloten, gaat u naar de pagina met VM-instellingen voor de Automation Orchestrator Appliance en controleert u of Verbinden bij inschakelen is ingeschakeld.
  3. Koppel de ISO-image aan het cd-romstation van de virtuele machine van de Automation Orchestrator Appliance in vSphere. Raadpleeg de documentatie voor vSphere Virtual Machine Administration.
 • Voordat u Automation Orchestrator-implementaties upgradet die zijn geverifieerd met VMware Aria Automation, controleert u of de VMware Aria Automation-productversie overeenkomt met de versie van Automation Orchestrator waarnaar u upgradet. Bijvoorbeeld: als u upgradet naar Automation Orchestrator 8.9, moet u controleren of u VMware Aria Automation 8.9 gebruikt als verificatieprovider.
 • Als u Automation Orchestrator upgradet vanaf een versie die ouder is dan 8.8, moet u mogelijk basisverificatie activeren. Ga voor meer informatie naar Basisverificatie activeren.

Procedure

 1. Meld u als root aan via de commandoregel van de Automation Orchestrator Appliance.
 2. Voer het commando blkid uit en noteer de apparaatnaam voor het cd-romstation van de Automation Orchestrator Appliance.
 3. Koppel het cd-romstation.
  mount /dev/xxx /mnt/cdrom
  Belangrijk: Voor geclusterde Automation Orchestrator-implementaties moet u stappen 2 en 3 uitvoeren op alle knooppunten in het cluster.
 4. Maak een back-up van uw Automation Orchestrator-implementatie door een momentopname van een virtual machine (VM) te maken. Zie Een momentopname van een virtual machine maken.
  Voorzichtig: Automation Orchestrator 8.x ondersteunt momenteel geen momentopnamen van geheugen. Voordat u de momentopname van uw Automation Orchestrator-implementatie maakt, controleert u of de optie Momentopname maken van geheugen van virtuele machine is gedeactiveerd.
 5. Om de upgrade te voltooien, voert u de opdracht vracli upgrade exec -y --profile lcm --repo cdrom:// uit op een van de knooppunten in uw implementatie.
  Opmerking: Voor Automation Orchestrator-implementaties die met vSphere zijn geverifieerd, voert u de verificatiegegevens in van de gebruiker die uw implementatie heeft geregistreerd bij de vCenter Single Sign-On-service (SSO). U kunt ook uw wachtwoord exporteren als een omgevingsvariabele. Dit kan nuttig zijn voor scenario's waarbij u een geautomatiseerd script gebruikt om meerdere Automation Orchestrator-implementaties te upgraden. Voer de opdracht export VRO_SSO_PASSWORD= your_sso_password uit om het SSO-wachtwoord te exporteren.

resultaten

U hebt uw Automation Orchestrator-implementatie geüpgraded. Zie Problemen met Automation Orchestrator-upgrades oplossen om mogelijke problemen met de upgrade op te lossen.

Volgende stappen

Valideer of de upgrade van de Automation Orchestrator Appliance is gelukt door het commando vracli version op de commandoregel van de appliance uit te voeren. Door dit commando uit te voeren, kunt u de productversie en het buildnummer van de Automation Orchestrator Appliance valideren.