Meerdere uitbreidbaarheidsactiescripts of -stromen die paden splitsen om bij te dragen aan dezelfde uitvoer.

version: "1"
flow: 
 flow_start: 
 next: forkAction 
forkAction: 
 fork:  
  next: [action1, action2] 
action1:  
 action: <action_name> 
 next: action3 
action3: 
 action: <action_name>  
 next: action4 
action4: 
 action: <action_name> 
  next: action7 
action7: 
 action: <action_name>        
action2: 
 action: <action_name>   
Opmerking: U kunt teruggaan naar een vorige actie door deze toe te wijzen als de next: actie. In plaats van next: flow_end om uw actiestroom te beëindigen kunt u bijvoorbeeld next: action1 invoeren om actie 1 opnieuw uit te voeren en de reeks acties opnieuw te starten.
De vertakkingsactiestroom staat toe dat acties gesplitste paden volgen.

Verduidelijking van de positie van het vertakkingselement op de afbeelding. Vertakkingselement