VMware Aria Automation en VMware Aria Operations kunnen samenwerken om implementatieworkloads optimaal te verdelen.

U schakelt de verdeling van workloads in op het niveau van de op vSphere gebaseerde cloudzone. Alleen DRS-clusters (Distributed Resource Scheduler) van een cloudzone komen in aanmerking voor geavanceerde verdeling met VMware Aria Operations.

  • VMware Aria Automation-plaatsing — de VMware Aria Automation-plaatsing-engine is gebaseerd op applicatie-intenties. Deze beschouwt taggebaseerde beperkingen, projectlidmaatschap en de gekoppelde cloudzones en affiniteitsfilters die zijn gerelateerd aan netwerk, opslag en computer. De verdeling van resources is afhankelijk van al deze factoren plus de aanwezigheid van andere, gerelateerde doelresources in dezelfde implementatie.

  • VMware Aria Operations-plaatsing — VMware Aria Operations houdt rekening met bewerkingsintentie voor een optimale plaatsing. Operationele intentie kan rekening houden met vroegere workloads en toekomstige taken, en voorwaardelijke voorspellingen.

    Wanneer u geavanceerde verdeling van belasting gebruikt, moet u VMware Aria Automation-tagging toepassen om zakelijke intentiebeslissingen te implementeren in plaats van de zakelijke intentie-opties van VMware Aria Operations te gebruiken.

Wanneer u integreert met VMware Aria Operations, blijft VMware Aria Automation het model van de applicatie-intentie en de bijbehorende beperkingen volgen om te filteren op doelverdeling. Vervolgens gebruikt deze de VMware Aria Operations-aanbeveling om op basis van deze resultaten de plaatsing verder te verfijnen.

Bij afwezigheid van een aanbeveling

Als u geavanceerde verdeling van workloads inschakelt en VMware Aria Operations-analyse geen aanbevelingen heeft, kunt u VMware Aria Automation configureren om terug te vallen op de standaardverdeling van de applicatie-intentie.