Standaardschijven kunnen persistent of niet-persistent zijn.

VMware Aria Automation ondersteunt twee categorieën opslagruimte: standaardschijf en de eersteklasschijf. De eersteklasschijf is alleen beschikbaar voor vSphere.

 • vSphere

  vSphere ondersteunt afhankelijke (standaard), onafhankelijke permanente en onafhankelijke niet-permanente standaardschijven. Zie Wat kan ik doen met persistente schijfopslag in VMware Aria Automation voor gerelateerde informatie.

  Wanneer u een virtuele vSphere-machine met een of meer schijven implementeert, is de naam van de schijfresource afhankelijk van uw aangepaste naamgevingsconventies. De .vmdk-bestandsnaam van de schijf volgt echter de standaardnaamgevingsconventie van vSphere, bijvoorbeeld machineName_index, en is opgegeven in de aangepaste eigenschap diskFile van de schijf. Bijvoorbeeld: [your datastore]Cloud_Machine_{index number}-{identifier}/Cloud_Machine-{index number}-{identifier}.vmdk. De naam van het schijfbestand is hetzelfde als de naam van de schijf. Als u deze conventie wilt gebruiken, moet u de functie inschakelen door de volgende wijzigingen in uw VMware Aria Automation-instantie aan te brengen met behulp van de API. Als u de wijzigingen wilt aanbrengen, moet u een Bearer-token hebben.
  https://<host>/provisioning/config/toggles
  {
    "key": "enable.vsphere.default.disk.file.naming",
    "value": "true"
  }

  Wanneer u een virtuele machine verwijdert, worden de afhankelijke en onafhankelijke niet-persistente schijven ook verwijderd.

  Wanneer u een virtuele machine verwijdert, worden de onafhankelijke persistente schijven ervan niet verwijderd.

  U kunt een momentopname maken van afhankelijke en onafhankelijke niet-persistente schijven. U kunt geen momentopname maken van een onafhankelijke persistente schijf.

  Opslaglimieten voor de vSphere-cloudzone die u in elk project heeft gedefinieerd, worden geëvalueerd wanneer u een cloudsjabloon implementeert die onafhankelijke niet-persistente of onafhankelijke persistente schijven bevat, of wanneer u een actie voor dag 2 uitvoert. Een aanvraag kan mislukken als de aangevraagde schijf de limieten overschrijdt.

 • Amazon Web Services (AWS) EBS

  U kunt een EBS-volume koppelen aan een AWS-berekeningsinstantie of een EBS-volume loskoppelen van een AWS-berekeningsinstantie.

  Wanneer u een virtuele machine verwijdert, wordt het gekoppelde EBS-volume losgekoppeld, maar niet verwijderd.

 • Microsoft Azure VHD

  Gekoppelde schijven zijn altijd persistent.

  Wanneer u een virtuele machine verwijdert, geeft u op of de gekoppelde opslagschijven moeten worden verwijderd.

 • Google Cloud Platform (GCP)

  Gekoppelde schijven zijn altijd persistent.

  Persistente schijven bevinden zich op een locatie onafhankelijk van uw VM-instanties. U kunt persistente schijven dus loskoppelen of verplaatsen met behoud van uw gegevens, zelfs als u uw VM-instanties heeft verwijderd.

  Wanneer u een virtuele machine verwijdert, wordt de gekoppelde schijf losgekoppeld, maar niet verwijderd.

Zie Meer informatie over opslagprofielen in VMware Aria Automation voor gerelateerde informatie.