Hier zijn meer details over ontwerpen op basis van plug-ins in Automation Assembler.

Opmerking: Ontwerp op basis van plug-in is een bèta-aanbod dat kan worden gewijzigd en momenteel alleen de AWS-plug-in ondersteunt.

Onoverzichtelijke toewijzingsverbinding

De regels die toewijzingshelpers verbinden met resources kunnen accumuleren. Klik op het werkbalkpictogram waarmee de regels worden verborgen om de weergave overzichtelijker te maken.

Verbindingslijnen verbergen

Gebruikersinvoer

U kunt gebruikersinvoer naar helpers verzenden op dezelfde manier als u gebruikersinvoer rechtstreeks naar een klassieke resource kunt verzenden:

inputs: 
 my-image:
  type: string
  enum:
   - coreos
   - ubuntu
resources:
 Allocations_Image_1:
  type: Allocations.Image
  properties:
   accountType: aws
   image: '${input.my-image}'

Zie Gebruikersinvoer in VMware Aria Automation-aanvragen voor meer informatie over gebruikersinvoer.

Problemen oplossen

Probleemoplossing voor een ontwerp op basis van plug-in volgt hetzelfde proces als andere probleemoplossing voor Automation Assembler-ontwerpen. Zoek uw vermelding onder Implementaties, klik op het tabblad Geschiedenis en klik op Inrichtingsdiagram. Zoek naar nuttige berichten in het implementatieproces.

In de volgende voorbeeldfout is een cloudzone met capaciteitstag env:dev nog niet in de gedefinieerde infrastructuur gevonden.

Aanvraagstroom