Met uitbreidbaarheidsacties kunt u Automation Assembler integreren met zakelijk ITSM, zoals ServiceNow.

De ServiceNow-integratiestroom doorloopt services en API's voor Automation Assembler, Amazon Web Services en ServiceNow.
Zakelijke gebruikers integreren voor compliance doorgaans hun cloudbeheerplatform met een IT Service Management- (ITSM) en Configuration Management Database-platform (CMDB). In het volgende voorbeeld kunt u Automation Assembler met ServiceNow voor CMDB en ITSM integreren door uitbreidbaarheidsactiescripts te gebruiken.
Opmerking: U kunt ServiceNow ook met Automation Assembler integreren door Automation Orchestrator-werkstromen te gebruiken. Zie Hoe integreer ik Automation Assembler voor ITSM met ServiceNow met behulp van Automation Orchestrator-werkstromen voor informatie over het integreren van ServiceNow door werkstromen te gebruiken.

Om deze integratie te maken, gebruikt u vier uitbreidbaarheidsactiescripts. De eerste drie scripts worden tijdens het inrichten sequentieel geïnitialiseerd bij de post-gebeurtenis voor het inrichten van de berekening. Het vierde script wordt geactiveerd bij de post-gebeurtenis voor het verwijderen van de berekening.

Zie De gebeurtenisonderwerpen van Automation Assembler voor meer informatie over gebeurtenisonderwerpen.

De vier uitbreidbaarheidsactiescripts hebben verschillende prioriteitsniveaus. Het hoogste prioriteitsniveau wordt gegeven voor de uitbreidbaarheidsactiescripts 'VM-gegevens ophalen' en 'Service Now CMDB CI buiten gebruik stellen'.

VM-gegevens ophalen

Het script VM-gegevens ophalen haalt aanvullende gegevens van de lading op die vereist zijn voor het maken van CI en een identiteitstoken dat is opgeslagen in Amazon Web Services Systems Manager Parameter Store (SSM). Verder werkt dit script customProperties bij met aanvullende eigenschappen voor later gebruik.

ServiceNow CMDB CI maken
Het script ServiceNow CMDB CI maken geeft de URL van de ServiceNow-instantie als invoer door en slaat de instantie in SSM op om aan de beveiligingsvereisten te voldoen. Dit script leest ook het unieke record-id-antwoord van ServiceNow CMDB (sys_id). Het geeft dit door als uitvoer en schrijft de aangepaste eigenschap serviceNowSysId tijdens het maken. Deze waarde wordt gebruikt om de CI als Buiten gebruik gesteld te markeren wanneer de instantie is vernietigd.
Opmerking: Er moeten mogelijk aanvullende rechten aan uw VMware Aria Automation services Amazon Web Services-rol worden toegewezen om Lambda toegang tot de SSM Parameter Store te geven.

ServiceNow-wijziging maken

Dit script voltooit de ITSM-integratie door de URL van de ServiceNow-instantie als invoer door te geven en de ServiceNow-verificatiegegevens als SSM op te slaan om aan de beveiligingsvereisten te voldoen.

ServiceNow-wijziging maken

Het ServiceNow-script voor het buiten gebruik stellen van CMDB vraagt ServiceNow om te stoppen en markeert de CI als buiten gebruik gesteld op basis van de aangepaste eigenschap serviceNowSysId die in het aanmaakscript is gemaakt.

Voorwaarden

 • Voordat u deze integratie configureert, filtert u alle gebeurtenisabonnementen met de voorwaardelijke cloudsjablooneigenschap: event.data["customProperties"]["enable_servicenow"] === "true"
  Opmerking: Deze eigenschap bestaat in cloudsjablonen die een ServiceNow-integratie vereisen.
 • Download en installeer Python.

Zie Een uitbreidbaarheidsabonnement maken voor meer informatie over het filteren van abonnementen.

Procedure

 1. Open een opdrachtregelprompt vanaf uw virtuele machine.
 2. Voer het script VM-gegevens ophalen uit.
  from botocore.vendored import requests
  import json
  import boto3
  client = boto3.client('ssm','ap-southeast-2')
  
  def handler(context, inputs):
    baseUri = inputs['url']
    casToken = client.get_parameter(Name="casToken",WithDecryption=True)
    
    url = baseUri + "/iaas/login"
    headers = {"Accept":"application/json","Content-Type":"application/json"}
    payload = {"refreshToken":casToken['Parameter']['Value']}
    
    results = requests.post(url,json=payload,headers=headers)
    
    bearer = "Bearer "
    bearer = bearer + results.json()["token"]
    
    deploymentId = inputs['deploymentId']
    resourceId = inputs['resourceIds'][0]
    
    print("deploymentId: "+ deploymentId)
    print("resourceId:" + resourceId)
    
    machineUri = baseUri + "/iaas/machines/" + resourceId
    headers = {"Accept":"application/json","Content-Type":"application/json", "Authorization":bearer }
    resultMachine = requests.get(machineUri,headers=headers)
    print("machine: " + resultMachine.text)
    
    print( "serviceNowCPUCount: "+ json.loads(resultMachine.text)["customProperties"]["cpuCount"] )
    print( "serviceNowMemoryInMB: "+ json.loads(resultMachine.text)["customProperties"]["memoryInMB"] )
    
    #update customProperties
    outputs = {}
    outputs['customProperties'] = inputs['customProperties']
    outputs['customProperties']['serviceNowCPUCount'] = int(json.loads(resultMachine.text)["customProperties"]["cpuCount"])
    outputs['customProperties']['serviceNowMemoryInMB'] = json.loads(resultMachine.text)["customProperties"]["memoryInMB"]
    return outputs
 3. Voer de actie voor het maken van een CMDB-configuratie-item uit.
  from botocore.vendored import requests
  import json
  import boto3
  client = boto3.client('ssm','ap-southeast-2')
  
  def handler(context, inputs):
  
    snowUser = client.get_parameter(Name="serviceNowUserName",WithDecryption=False)
    snowPass = client.get_parameter(Name="serviceNowPassword",WithDecryption=True)
    table_name = "cmdb_ci_vmware_instance"
    url = "https://" + inputs['instanceUrl'] + "/api/now/table/{0}".format(table_name)
    headers = {'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'application/json'}
    payload = {
      'name': inputs['customProperties']['serviceNowHostname'],
      'cpus': int(inputs['customProperties']['serviceNowCPUCount']),
      'memory': inputs['customProperties']['serviceNowMemoryInMB'],
      'correlation_id': inputs['deploymentId'],
      'disks_size': int(inputs['customProperties']['provisionGB']),
      'location': "Sydney",
      'vcenter_uuid': inputs['customProperties']['vcUuid'],
      'state': 'On',
      'sys_created_by': inputs['__metadata']['userName'],
      'owned_by': inputs['__metadata']['userName']
      }
    results = requests.post(
      url,
      json=payload,
      headers=headers,
      auth=(snowUser['Parameter']['Value'], snowPass['Parameter']['Value'])
    )
    print(results.text)
  
    #parse response for the sys_id of CMDB CI reference
    if json.loads(results.text)['result']:
      serviceNowResponse = json.loads(results.text)['result']
      serviceNowSysId = serviceNowResponse['sys_id']
      print(serviceNowSysId)
  
      #update the serviceNowSysId customProperty
      outputs = {}
      outputs['customProperties'] = inputs['customProperties']
      outputs['customProperties']['serviceNowSysId'] = serviceNowSysId;
      return outputs
 4. Voer het script voor de aanmaakactie uit.
  from botocore.vendored import requests
  import json
  import boto3
  client = boto3.client('ssm','ap-southeast-2')
  
  def handler(context, inputs):
    snowUser = client.get_parameter(Name="serviceNowUserName",WithDecryption=False)
    snowPass = client.get_parameter(Name="serviceNowPassword",WithDecryption=True)
    table_name = "change_request"
    url = "https://" + inputs['instanceUrl'] + "/api/now/table/{0}".format(table_name)
    headers = {'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'application/json'}
    payload = {
      'short_description': 'Provision CAS VM Instance'   
         }
    results = requests.post(
      url,
      json=payload,
      headers=headers,
      auth=(snowUser['Parameter']['Value'], snowPass['Parameter']['Value'])
    )
    print(results.text)

resultaten

Automation Assembler is geïntegreerd met ITSM ServiceNow.

Volgende stappen

Indien gewenst kunt u uw CI buiten gebruik stellen door gebruik te maken van de actie voor het buiten gebruik stellen van het CMDB-configuratie-item:
from botocore.vendored import requests
import json
import boto3
client = boto3.client('ssm','ap-southeast-2')

def handler(context, inputs):
  snowUser = client.get_parameter(Name="serviceNowUserName",WithDecryption=False)
  snowPass = client.get_parameter(Name="serviceNowPassword",WithDecryption=True)
  tableName = "cmdb_ci_vmware_instance"
  sys_id =inputs['customProperties']['serviceNowSysId']
  url = "https://" + inputs['instanceUrl'] + "/api/now/"+tableName+"/{0}".format(sys_id)
  headers = {'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'application/json'}
  payload = {
    'state': 'Retired'
    }

  results = requests.put(
    url,
    json=payload,
    headers=headers,
    auth=(inputs['username'], inputs['password'])
  )
  print(results.text)