U kunt de levenscyclussen van applicaties uitbreiden door uitbreidbaarheidsacties of Automation Orchestrator-werkstromen met uitbreidbaarheidsabonnementen te gebruiken.

Met Automation Assembler-uitbreidbaarheid kunt u een uitbreidbaarheidsactie of Automation Orchestrator-werkstroom aan een gebeurtenis toewijzen met behulp van abonnementen. Wanneer de opgegeven gebeurtenis plaatsvindt, start het abonnement de actie of de werkstroom en worden alle abonnees hiervan op de hoogte gesteld.

Uitbreidbaarheidsacties

Uitbreidbaarheidsacties zijn kleine, lichte codescripts om een actie op te geven en te bepalen hoe die actie moet worden uitgevoerd. U kunt uitbreidbaarheidsacties importeren uit vooraf gedefinieerde Automation Assembler-actiesjablonen of uit een ZIP-bestand. U kunt ook de actie-editor gebruiken om aangepaste scripts voor uw uitbreidbaarheidsacties te maken. Wanneer meerdere actiescripts in één script worden samengebracht, maakt u een actiestroom. Met actiestromen kunt u een reeks acties maken. Zie Wat is een actiestroom voor informatie over het gebruik van actiestromen.

Automation Orchestrator-werkstromen

Door Automation Assembler te integreren met uw bestaande Automation Orchestrator-omgeving, kunt u werkstromen in uw uitbreidbaarheidsabonnementen gebruiken.