Deze procedure beschrijft hoe u VMware Aria Automation instelt voor gebruik met een hybride selfservicecloudomgeving met VMware Cloud on Dell EMC, zodat u VMware Aria Automation-workloads in deze omgevingen kunt gebruiken.

VMware Aria Automation ondersteunt verbinding met VMware Cloud on Dell EMC om VMware-workloads te verplaatsen en uit te voeren.

Raadpleeg de documentatie voor VMware Cloud on Dell EMC op https://docs.vmware.com/nl/VMware-Cloud-on-Dell-EMC/index.html voor meer informatie.

Als u VMware Aria Automation met VMware Cloud on Dell EMC wilt gebruiken, moet u een vCenter-cloudaccount instellen. Zie de volgende documentatie voor het instellen van dit cloudaccount:

In de volgende procedure worden de stappen op hoog niveau uiteengezet om uw omgeving zo te configureren dat u VMware Aria Automation-workloads op VMware Cloud on Dell EMC kunt implementeren.

  1. Installeer en configureer VMware Cloud on Dell EMC op basis van de instructies van de leverancier, zoals gepast voor uw omgeving.
  2. Maak een vCenter-cloudaccount in uw VMware Aria Automation-implementatie.