Met VMware Aria Automation kunt u een vSphere with Tanzu Kubernetes-implementatie van Automation Assembler inrichten om gebruik te maken van de systeemeigen vSphere 7.x-mogelijkheden om Tanzu Kubernetes-clusters te implementeren en te beheren, zodat een infrastructuuronafhankelijke laag wordt geboden voor de inrichting en het beheer van virtuele infrastructuur.

De Tanzu with vSphere Kubernetes-functionaliteit maakt gebruik van de systeemeigen Kubernetes-mogelijkheid van vSphere 7.x. Er is geen VMware Aria Automation PKS-integratie nodig om te functioneren.

Voorwaarden

Procedure

 1. Als er nog geen geschikt vCenter-cloudaccount bestaat in Cloud Assembly, maakt u er een.
 2. Selecteer Infrastructuur > Configureren > Kubernetes-zone om een Kubernetes-zone in VMware Aria Automation Cloud Assembly te maken of te selecteren.
  U kunt een bestaande Kubernetes-zone gebruiken als u een geschikte zone hebt geconfigureerd, maar een beheerder moet een of meer supervisornaamruimten aan de zone toevoegen. Deze naamruimten fungeren als computerbronnen waarop ingerichte Tanzu Kubernetes-clusters worden gemaakt in de zone. Zie Een Kubernetes-zone in Automation Assembler configureren voor meer informatie over Kubernetes-zones.
 3. Ga naar het tabblad Kubernetes-inrichting op de pagina Infrastructuur > Beheer > Projecten in Cloud Assembly en koppel de Kubernetes-zone aan het geschikte project.
 4. Maak of selecteer een clusterplan voor een geschikt vSphere 7.x-cloudaccount.
 5. Selecteer Ontwerp > Cloudsjablonen en maak een cloudsjabloon voor een project dat toegang heeft tot een geschikte Kubernetes-zone. Sleep vervolgens een K8s-clusteronderdeel in het cloudsjabloonschema en geef de naam en het clusterplan op.
  U kunt ook het aantal werkerknooppunten opgeven.
 6. Voer de cloudsjabloon uit en zoek vervolgens, wanneer deze is voltooid, het adres van het ingerichte Tanzu-cluster in de resource-eigenschappen op de pagina Implementaties van Cloud Assembly.
 7. Vind en verken het Tanzu-cluster op de pagina Infrastructuur > Configureren > Kubernetes van Cloud Assembly.

resultaten

Het Tanzu Kubernetes-cluster wordt ingericht zoals is opgegeven in de cloudsjabloon.

Volgende stappen

Nadat u het Tanzu-cluster hebt geïmplementeerd, hebt u verschillende opties om hiermee te werken.

 • Ga naar de pagina Resources > Implementaties in Cloud Assembly en zoek en download het gerelateerde Kubeconfig-bestand om toegang te krijgen tot het ingerichte Tanzu-cluster. U kunt het Kubeconfig-bestand gebruiken om het geïmplementeerde Tanzu Kubernetes-cluster te beheren zoals elk ander conform Kubernetes-cluster.
 • U kunt het Tanzu-cluster vinden en verkennen op de pagina Infrastructuur > Resources > Kubernetes van Cloud Assembly.
 • Als u een nieuwe naamruimte wilt maken, gaat u naar het tabblad Naamruimten op de pagina Infrastructuur > Resources > Kubernetes van Cloud Assembly en klikt u op Nieuwe naamruimte om een naamruimte te maken in het toepasselijke Tanzu-cluster. U kunt controleren of de naamruimte is gemaakt door te controleren of deze wordt weergegeven op het tabblad Naamruimten op de Kubernetes-pagina.