U kunt een VMware SDDC Manager-integratie toevoegen aan VMware Aria Automation om workloaddomeinen mogelijk te maken als onderdeel van VMware Cloud Foundation-cloudaccounts (VCF) in VMware Aria Automation.

Voorwaarden

 • VMware Aria Automation ondersteunt alleen integratie met VMware SDDC Manager 4.1 en nieuwer.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Verbindingen > Integraties en klik op Integratie toevoegen.
 2. Selecteer SDDC Manager.
  De configuratiepagina voor de SDDC Manager-integratie wordt weergegeven.
 3. Voer in het gedeelte Samenvatting een naam en beschrijving voor de integratie in.
 4. Voer in het gedeelte SDDC Manager-referenties het SDDC Mgr IP-adres/FQDN in voor de SDDC Manager-servermachine.
 5. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor het beheerdersaccount dat moet worden gebruikt om verbinding te maken met de SDDC Manager. Het is aan te bevelen om verbinding te maken met het beheerdersaccount. Gebruik een ander account dat beheerdersrechten in SDDC Manager heeft om servicerollen te maken.
  Deze verificatiegegevens worden gebruikt om de verbinding met de SDDC Manager te maken en vervolgens worden de servicereferenties gemaakt die moeten worden gebruikt bij het verbinden van een VCF-cloudaccount.
 6. Klik op Valideren om de verbinding met de SDDC Manager te verifiëren.
 7. Klik op Toevoegen.

resultaten

Nadat de integratie is gemaakt, kunt u de workloads weergeven die zijn gekoppeld aan de SDDC op het tabblad Workloaddomein dat wordt weergegeven op de pagina met de voltooide integratie. U kunt ook workloads weergeven en selecteren die aan de integratie zijn gekoppeld en vervolgens op de knop Cloudaccount toevoegen klikken om een pagina te openen voor het maken van een VCF-cloudaccount dat de geselecteerde workload zal gebruiken.

Volgende stappen

Nadat u het VCF-cloudaccount hebt geconfigureerd, wordt bovenaan de pagina de knop Cloud instellen weergegeven. Klik op deze knop om de instelwizard van de VCF-cloud te starten.