Als uw werkstroomabonnement mislukt, kunt u probleemoplossingsstappen uitvoeren om dit te corrigeren.

Mislukte werkstroomuitvoeringen kunnen ervoor zorgen dat uw werkstroomabonnement niet wordt gestart of voltooid. De mislukking van de werkstroomuitvoering kan het gevolg zijn van verschillende veelvoorkomende problemen.

Probleem Oorzaak Oplossing
Uw Automation Orchestrator-werkstroomabonnement is niet gestart of voltooid. U hebt een werkstroomabonnement geconfigureerd waarmee na ontvangst van het gebeurtenisbericht een aangepaste werkstroom moet worden uitgevoerd. De werkstroom wordt echter niet uitgevoerd.
  1. Controleer of het werkstroomabonnement correct is opgeslagen.
  2. Controleer of de voorwaarden voor het werkstroomabonnement correct zijn geconfigureerd.
  3. Controleer of Automation Orchestrator de opgegeven werkstroom bevat.
  4. Controleer of de werkstroom in Automation Orchestrator correct is geconfigureerd.
Uw Automation Orchestrator-werkstroomabonnement voor de goedkeuringsaanvraag is niet uitgevoerd. U hebt een werkstroomabonnement voor goedkeuring vooraf of achteraf geconfigureerd om een Automation Orchestrator-werkstroom uit te voeren. De werkstroom wordt niet uitgevoerd wanneer een machine die voldoet aan de ingestelde criteria, in de servicecatalogus wordt aangevraagd. Om een werkstroomabonnement voor goedkeuring uit te voeren, moet u controleren of alle onderdelen correct zijn geconfigureerd.
  1. Controleer of het goedkeuringsbeleid actief is en correct is toegepast.
  2. Controleer of het werkstroomabonnement correct is geconfigureerd en opgeslagen.
  3. Controleer de gebeurtenislogboeken op berichten over goedkeuringen.
Uw Automation Orchestrator-werkstroomabonnement voor de goedkeuringsaanvraag is geweigerd. U hebt een werkstroomabonnement voor goedkeuring vooraf of achteraf geconfigureerd dat een opgegevenAutomation Orchestrator-werkstroom uitvoert, maar de aanvraag is geweigerd op het externe goedkeuringsniveau.

Een mogelijke oorzaak is een foute interne werkstroomuitvoering in Automation Orchestrator. Mogelijk ontbreekt de werkstroom of wordt de Automation Orchestrator-server niet uitgevoerd.

  1. Controleer de logboeken op berichten over goedkeuringen.
  2. Controleer of de Automation Orchestrator-server wordt uitgevoerd.
  3. Controleer of Automation Orchestrator de opgegeven werkstroom bevat.