Een soorttoewijzing groepeert een set doelimplementatiegrootten voor een specifiek(e) cloudaccount/-regio in VMware Aria Automation met behulp van namen in natuurlijke taal.

Met soorttoewijzing kunt u een benoemde toewijzing maken die vergelijkbare soortgrootten in uw accountregio's bevat. Een soorttoewijzing met de naam standard_small kan bijvoorbeeld een vergelijkbare soortgrootte (zoals 1 CPU, 2 GB RAM) hebben voor sommige of alle beschikbare accounts/regio's in uw project. Wanneer u een cloudsjabloon bouwt, selecteert u een beschikbare soort die aan uw behoeften voldoet.

Deel de soorttoewijzingen voor uw project in op basis van de opzet van de implementatie.

Om het maken van cloudsjablonen te vereenvoudigen, kunt u een preconfiguratieoptie selecteren wanneer u een nieuw cloudaccount toevoegt. Wanneer u de preconfiguratieoptie selecteert, worden de meest populaire soorttoewijzing en imagetoewijzing van uw organisatie voor de opgegeven regio geselecteerd.

Met betrekking tot imagetoewijzingen in cloudsjablonen die vSphere-resources bevatten, kunt u onbeperkt geheugen en CPU configureren met vSphere-specifieke instellingen in de cloudsjabloon als er geen soorttoewijzingen zijn gedefinieerd voor een vSphere-cloudzone. Als er soorttoewijzingen zijn gedefinieerd voor een vSphere-cloudzone, fungeert de soorttoewijzing als limiet voor vSphere-specifieke configuraties in de cloudsjabloon.

U kunt een maximum aantal vCPU's per socket opgeven in uw soorttoewijzingen. Tijdens de berekeningstoewijzing behandelt deze specificatie de eigenschap coreCount in een VMware Aria Automation-cloudsjabloon en bij het inrichten van de implementatie.

Pagina met soorttoewijzing met aantal CPU's weergegeven zoals beschreven in de tekst