In een invoereigenschapsgroep in Automation Assembler kunt u dynamische interactie met VMware Aria Automation Orchestrator toevoegen.

Een VMware Aria Automation Orchestrator-actie toevoegen aan een invoereigenschapsgroep

Volg deze richtlijnen als u dynamische interactie met VMware Aria Automation Orchestrator wilt toevoegen aan een invoereigenschapsgroep.

 1. Maak in de VMware Aria Automation Orchestrator-instantie die is ingesloten in VMware Aria Automation, een actie die doet wat u wilt.

  De VMware Aria Automation Orchestrator-actie mag alleen de typen primitieve tekenreeks, geheel getal, getal en booleaans bevatten. VMware Aria Automation Orchestrator-typen worden niet ondersteund.

  In dit eenvoudige voorbeeld verzamelt de VMware Aria Automation Orchestrator-actie drie invoerwaarden en wordt een hardgecodeerde tekenreeks geretourneerd.

  vRealize Orchestrator-actiescript
 2. In Automation Assembler start u het proces voor het maken of bewerken van een invoereigenschapsgroep. Zie Invoereigenschapsgroepen in Automation Assembler indien nodig.
 3. Om de invoerwaarden van de VMware Aria Automation Orchestrator-actie toe te voegen aan een eigenschapsgroep, voegt u nieuwe eigenschappen toe, klikt u op het type en klikt u op Constante.

  Voeg elke invoer voor de VMware Aria Automation Orchestrator-actie afzonderlijk toe.

  Invoer voor een actie toevoegen
 4. Nadat u de invoer hebt toegevoegd, voegt u een nieuwe eigenschap toe, klikt u op het type, klikt u op Externe bron en klikt u op Selecteren.
  De externe bron toevoegen
 5. Zoek in Actie naar de door u gemaakte VMware Aria Automation Orchestrator-actie en klik vervolgens op Opslaan.
  Zoeken naar een actie
 6. Sla de eigenschapsgroep op en voeg deze toe aan uw cloudsjabloon. Zie Invoereigenschapsgroepen in Automation Assembler indien nodig.

  Wanneer u de cloudsjabloon implementeert, wordt de eigenschapsgroep van de VMware Aria Automation Orchestrator-actie in het invoerformulier weergegeven voor de aanvragende gebruiker.

  Actie-eigenschapsgroep in het invoerformulier

Configureerbare standaardwaarden

Als u het invoerformulier wilt invullen met standaardwaarden, voert u een van de volgende handelingen uit wanneer u de VMware Aria Automation Orchestrator-actie als externe bron toevoegt.

 • Geef de standaardwaarde voor de eigenschap handmatig op.

  Wis de optie Binden en voer de waarde in.

  Handmatige standaardwaarde
 • Gebruik een andere eigenschapswaarde uit dezelfde eigenschapsgroep.

  Selecteer de optie Binden en selecteer een eigenschap in het vervolgkeuzelijst.

  Gebonden standaard

Geïnventariseerde invoerselecties van VMware Aria Automation Orchestrator toevoegen

Als u een op VMware Aria Automation Orchestrator gebaseerde selectielijst in een invoerformulier wilt maken, doet u het volgende wanneer u deze aan een eigenschapsgroep toevoegt.

 1. Maak in VMware Aria Automation Orchestrator een actie die de waarden toewijst die u in de lijst wilt gebruiken.
 2. Vouw Meer opties uit in Automation Assembler wanneer u een eigenschap toevoegt aan de groep.
 3. Klik voor Paren op Externe bron, klik op Selecteren en voeg de VMware Aria Automation Orchestrator-actie toe die u hebt gemaakt.
  Opmerking: Als u ook een standaardwaarde maakt bij het toevoegen van de eigenschap, moet die standaardwaarde exact overeenkomen met een van de geïnventariseerde waarden van de VMware Aria Automation Orchestrator-actie.
  Een geïnventariseerde selectielijst toevoegen