Met Automation Assembler-constanten kunt u bekende sleutelwaardeparen op de achtergrond op uw ontwerpen toepassen.

Hoe constanten werken

De sleutel wordt weergegeven in de code van de cloudsjabloon en de waarde wordt onderdeel van implementaties die zijn gebaseerd op die cloudsjabloon. Voor 'constanten' is de binding propgroup vereist onder de resource.

De binding propgroup wordt alleen gebruikt met constante eigenschapsgroepen, geen eigenschapsgroepen voor invoer.

Geheime eigenschappen

Als u verwacht dat u een geheime eigenschap aan een eigenschapsgroep gaat toevoegen, maakt u de geheime eigenschap voordat u doorgaat. Zie Geheime Automation Assembler-eigenschappen.

De constante eigenschapsgroep maken

 1. Ga naar Ontwerp > Eigenschapsgroepen en klik op Nieuwe eigenschapsgroep.
 2. Selecteer Constante waarden.
 3. Geef een naam en beschrijving op voor de nieuwe eigenschapsgroep.
  Naam Eigenschapsgroepsnamen moeten uniek zijn binnen een bepaalde organisatie. Alleen letters, cijfers en onderstrepingstekens zijn toegestaan.
  Schermnaam Laat het veld leeg. Er wordt geen kop weergegeven op het aanvraagformulier.
  Beschrijving Leg uit waarvoor deze set constanten is bedoeld.
  Scope

  Bepaal of een beheerder de eigenschapsgroep mag delen met de hele organisatie. Anders krijgt slechts één project toegang tot de eigenschapsgroep.

  Hoewel u altijd eigenschappen in de groep kunt toevoegen of aanpassen, is het bereik permanent en kan het later niet worden gewijzigd.

  Geheimen—Als u verwacht dat u een geheime eigenschap gaat toevoegen aan de eigenschapsgroep, moet u één projectbereik gebruiken. Geheime eigenschappen worden alleen op projectniveau opgeslagen.

  Project Wanneer het bereik uitsluitend dit project is, krijgt dit project toegang tot de eigenschapsgroep.
 4. Als u een constante eigenschap wilt toevoegen aan de groep, klikt u op Nieuwe eigenschap.
 5. Voer een naam in die als sleutel fungeert, evenals een beschrijving.
 6. Selecteer een eigenschapstype.
 7. Voer de gewenste constante waarde in en klik op Maken.
  • Voor de typen tekenreeks, geheel getal en getal wordt directe invoer gebruikt.
  • Voor een geheime tekenreekswaarde selecteert u uit de lijst met geheime eigenschappen voor het project.
  • Het booleaanse type gebruikt een selectievakje om true aan te geven.
  • Voor het object- of arraytype vervangt u null door de gewenste tekst.
  Een constante aan een eigenschapsgroep toevoegen
 8. Voeg meer constanten aan de groep toe en klik op Opslaan wanneer u klaar bent.
  Constante eigenschappen die aan een eigenschapsgroep zijn toegevoegd

Resources van een cloudsjabloon binden aan de eigenschapsgroep

Als u constante waarden in een resource op de achtergrond wilt gebruiken, voegt u propgroup-bindingen toe onder de resource.

U kunt snel een hele set constanten aan een resource toevoegen door naar de eigenschapsgroep zelf te verwijzen.

resources:
 Cloud_Machine_1:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   payerInfo: '${propgroup.payerDetails}'

U kunt ook individuele constanten uit de eigenschapsgroep toevoegen aan geselecteerde onderdelen van uw ontwerp.

resources:
 Cloud_Machine_1:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   payerAccount: '${propgroup.payerDetails.payerAccountNumber}'
   payerCost: '${propgroup.payerDetails.payerCostCenter}'
   payerFed: '${propgroup.payerDetails.payerFederal}'