Automation Assembler is een service voor het ontwikkelen en implementeren van cloudsjablonen. U en uw teams gebruiken de service om machines, applicaties en services te implementeren op uw cloudleveranciersresources.

Als Automation Assembler-beheerder, die in het algemeen een cloudbeheerder wordt genoemd, zet u de inrichtingsinfrastructuur op en maakt u de projecten waarin gebruikers en resources worden gegroepeerd.

Als cloudsjabloonontwikkelaar bent u lid van een of meer projecten. U maakt en implementeert sjablonen in de cloudzones die zijn gekoppeld aan een van uw projecten.

Welkom bij Automation Assembler. Zie Tutorial: Infrastructuur en implementaties met meerdere clouds instellen en testen in Automation Assembler voor een voorbeeld van hoe u de infrastructuur definieert en vervolgens een cloudsjabloon maakt en implementeert.

Hoe werkt Automation Assembler