Houd rekening met bepaalde beperkingen en probleemoplossingen bij het insluiten van Terraform-configuraties als resource in VMware Aria Automation.

Beperkingen voor Terraform-configuraties

  • Bij het valideren van een ontwerp met Terraform-configuraties controleert de knop TEST Automation Assembler-syntaxis, maar niet de syntaxis van de native Terraform-code.

    Daarnaast valideert de knop TEST niet de commit-id's die zijn gekoppeld aan Terraform-configuraties.

  • Voor een cloudsjabloon die Terraform-configuraties bevat, is de volgende tijdelijke oplossing vereist voor het klonen van de sjabloon voor een ander project.
    1. In het nieuwe project kopieert u op het tabblad Integraties de repositoryId voor uw integratie.
    2. Open de kloonsjabloon. In de code-editor vervangt u de repositoryId door de id die u heeft gekopieerd.
  • Neem in de opslagplaats voor versiecontrole geen Terraform-statusbestand op met configuratiebestanden. Als terraform.tfstate aanwezig is, treden er fouten op tijdens de implementatie.

Ondersteunde acties voor dag 2 voor de bovenliggende Terraform-resource

Voor de bovenliggende Terraform-resource kunt u het Terraform-statusbestand weergeven of vernieuwen. Zie de volledige lijst met acties op Welke acties kan ik uitvoeren op Automation Assembler-implementaties of ondersteunde resources voor meer informatie over de acties van het statusbestand.

Ondersteunde acties voor dag 2 voor onderliggende resources

Nadat Terraform-configuraties zijn geïmplementeerd, kan het tot 20 minuten duren voordat een actie voor dag 2 beschikbaar komt op onderliggende resources.

Voor onderliggende resources in een Terraform-configuratie wordt alleen de volgende subset van acties voor dag 2 ondersteund. Voor meer informatie over de acties kunt u deze opzoeken in de volledige lijst met acties op Welke acties kan ik uitvoeren op Automation Assembler-implementaties of ondersteunde resources.

Provider Type Terraform-resource Ondersteunde acties voor dag 2
AWS aws_instance Inschakelen
Uitschakelen
Opnieuw opstarten
Opnieuw instellen
Azure azurerm_virtual_machine Inschakelen
Uitschakelen
Opnieuw opstarten
Opheffen
vSphere vsphere_virtual_machine Inschakelen
Uitschakelen
Opnieuw opstarten
Opnieuw instellen
Afsluiten
Opheffen
Momentopname maken
Momentopname verwijderen
Momentopname terugzetten
GCP google_compute_instance Inschakelen
Uitschakelen
Momentopname maken
Momentopname verwijderen

Problemen oplossen met beschikbaarheid van acties voor dag 2

Out-of-the-box-acties (OOTB) voor dag 2 die ontbreken of zijn gedeactiveerd, kunnen probleemoplossing nodig hebben.

Probleem Oorzaak Oplossing
Een Terraform-resource heeft geen verwachte OOTB-actie voor dag 2 in het actiemenu.

De actie wordt mogelijk niet ondersteund voor de provider en het resourcetype zoals vermeld in de vorige lijst.

Het kan ook zijn dat de actie 20 minuten moet worden weergegeven vanwege de timing van resourcedetectie en resourcecache.

Controleer de provider en het resourcetype in het ontwerp.

Wacht maximaal 20 minuten tot het verzamelen van gegevens is voltooid.

Een Terraform-resource heeft geen verwachte actie voor dag 2, zelfs na de 20 minuten, voor het verzamelen van gegevens.

Een probleem met resourcedetectie voorkomt dat de actie wordt weergegeven.

Een manier waarop dat gebeurt is wanneer de resource per ongeluk in een cloudzone buiten het project wordt gemaakt. Uw project bevat bijvoorbeeld alleen een cloudaccount en cloudzone us-east-1, maar de Terraform-configuratie bevat een providerblok voor us-west-1 en u heeft deze niet gewijzigd tijdens het ontwerpen.

Een andere mogelijkheid is dat het verzamelen van gegevens niet werkt.

Controleer de cloudzones van het project met betrekking tot de cloudzones in het ontwerp.

Ga naar Infrastructuur > Verbindingen > Cloudaccounts en controleer de status van het verzamelen van gegevens en de tijd van wanneer het verzamelen van gegevens voor het cloudaccount is voltooid.

Hoewel er geen duidelijke problemen zijn met de resourcestatus en het verzamelen van gegevens, is een actie voor dag 2 gedeactiveerd (grijs). Het is bekend dat incidenteel periodieke timingproblemen en fouten bij het verzamelen van gegevens optreden. Het probleem moet binnen 20 minuten worden opgelost.
De verkeerde actie voor dag 2 is gedeactiveerd, een die op basis van de resourcestatus actief moet zijn.

Uitschakelen (Power Off) is bijvoorbeeld ingeschakeld en Inschakelen (Power On) is gedeactiveerd, zelfs als de resource is uitgeschakeld met behulp van de providerinterface.

Timing van gegevensverzameling kan een tijdelijk conflict veroorzaken. Als u de energiestatus van buiten VMware Aria Automation wijzigt, kan het even duren voordat de wijziging van kracht wordt. Wacht maximaal 20 minuten.

Aangepaste Terraform-providers gebruiken in VMware Aria Automation

Als u een aangepaste Terraform-provider wilt gebruiken, voert u de volgende stappen uit.

Voeg in uw opslagplaats voor Git-versiebeheer onder de Terraform-directory die main.tf bevat, de volgende subdirectorystructuur en het zip-bestand van uw aangepaste Terraform-provider toe.

terraform.d/plugins/<HOSTNAME>/<NAMESPACE>/<TYPE>/terraform-provider-<TYPE_VERSION_TARGET>.zip

Als u bijvoorbeeld azurerm version 3.12.0 heeft gedownload, maakt u de volgende structuur.

terraform.d/plugins/registry.terraform.io/hashicorp/azurerm/terraform-provider-azurerm_3.12.0_linux_amd64.zip