De werkplek Highstate wordt gebruikt om de configuratie van uw systeem te beheren en te bewaken. U kunt een historische weergave van highstate-uitvoeringen in uw infrastructuur bekijken om inzichten en trends te krijgen die zijn gerelateerd aan configuration drift in alle minions.

Als systeembeheerder weet u hoe belangrijk het is om de configuratie van uw systeem conform te houden en systemen met fouten of wijzigingen te identificeren en deze systemen zo snel mogelijk weer conform te maken. De werkplek Highstate biedt waardevol inzicht in de configuratie van uw systeem en bevat tools die u kunnen helpen bij het beheren van configuration drift.

Wat is highstate?

In plaats van elk knooppunt of elke minion en elke applicatie handmatig één voor één te configureren, kunt u het Automation Config-statusbeheersysteem gebruiken om statusbestanden te maken die u tegelijkertijd op veel minions kunt toepassen. Deze statusbestanden kunnen een reeks instructies bevatten die Automation Config vertellen welke bewerkingen op de minion moeten worden uitgevoerd en in welke volgorde. Het statusbeheersysteem zorgt er ook voor dat elke minion correct en zo efficiënt mogelijk is geconfigureerd.

Als u echter honderden statusbestanden en duizenden minions heeft, neemt het uitvoeren van elk statusbestand tijd in beslag. Het uitvoeren van highstate is een snellere, intuïtievere manier om statusbestanden toe te passen op uw minions. Wanneer u highstate uitvoert, wordt de functie state.highstate aangeroepen. De functie state.highstate past alle Salt-statussen toe die worden beschreven in een top.sls-bestand dat u op uw Salt-master maakt.

Het uitvoeren van highstate kan handig zijn in de volgende scenario's:
 • U stelt uw infrastructuur voor de eerste keer in en u moet configuraties in uw omgeving standaardiseren.
 • U beschikt over essentiële systemen die conform moeten zijn. De werkplek Planningen in Automation Config kan worden gebruikt om een highstateopdracht te plannen die één keer per week wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat uw machines correct zijn geconfigureerd.

Het top.sls-bestand wijst Salt-statussen toe aan een groep doelen en bestaat uit de Salt-omgeving, doelcriteria en statusbestanden die moeten worden uitgevoerd. De minions downloaden het top.sls-bestand en proberen de expressies in het bestand te vergelijken. Als een minion overeenkomt met de expressie, worden hierop de opgegeven statusbestanden uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld uw top.sls-bestand indelen om bepaalde statusbestanden toe te passen op alle minions, sommige op CentOS-minions en andere op minions waarvan de id's de tekenreeks web bevatten.

base: 
 '*':
  - vim
  - scripts
 'os:CentOS': 
  - match: grain 
  - centos-config 
 '*web*':
  - apache
  - django

Wanneer highstate wordt uitgevoerd, zet Automation Config minions en applicaties weer in de conforme configuratiestatus als een configuratie is verouderd. Als een configuratie moet worden gewijzigd, implementeert Automation Config deze wijzigingen snel in de betreffende minions. Vervolgens kunt u de werkplek Highstate gebruiken om te zien welke wijzigingen zijn aangebracht tijdens de laatste uitvoering van de highstate. Grafieken en rapporten in de werkplek visualiseren ook de wijzigingen in uw infrastructuur.

Overweeg uw wijzigingen te testen in een ontwikkelingsomgeving of een omgeving met voorbereide inrichting. Als uw statussen zijn gelukt, kunt u ze toepassen in uw productieomgeving.

U kunt highstate ook uitvoeren in de testmodus. Als u highstate uitvoert in de testmodus, genereert Automation Config een opdrachtresultaat waarmee wordt weergegeven welke wijzigingen in elke minion worden aangebracht als de statussen worden toegepast. Zie Hoe maak ik opdrachten voor meer informatie over de testmodus.

Belangrijk:

U moet het top.sls-bestand op uw Salt-master maken en configureren voordat u de highstate voor de eerste keer uitvoert. Zie Organisatiestatussen in de Salt-gebruikershandleiding voor meer informatie over Salt-statussen en het top.sls-bestand.

Highstate uitvoeren

Nadat u het top.sls-bestand heeft geconfigureerd, kunt u uw eerste highstate uitvoeren.

Highstate uitvoeren:

 1. Klik op het tabblad Statussen in de werkplek Highstate.
 2. Klik op Highstate uitvoeren.
 3. Selecteer in het dialoogvenster het doel waarop u de highstate wilt uitvoeren.
 4. Klik op Highstate uitvoeren.

Nadat de uitvoering van de highstate is voltooid, kunt u de resultaten van uw eerste highstate-uitvoering op verschillende niveaus weergeven:

 • Algemeen niveau: de resultaten van de highstate in uw omgeving bekijken
 • Doelniveau: highstateresultaten per doelgroep bekijken
 • Minionniveau: highstateresultaten per minion bekijken

Algemeen niveau

U kunt de compliance van highstate in uw omgeving bekijken op het tabblad Statussen en Minions. Dit algemene niveau helpt u bij het beoordelen van de algemene status van de configuratie van uw systeem sinds de laatste uitvoering van de highstate.

De werkplek Highstate in de gebruikersinterface van SaltStack Config na een recente highstate-uitvoering

Op alle niveaus worden de meest recente highstategegevens opgehaald uit elke minion, ongeacht of de gegevens uit een recente highstate-uitvoering of uit een groot aantal highstate-uitvoeringen komen. U kunt het vervolgkeuzemenu Beperken met op het tabblad Statussen gebruiken om ervoor te zorgen dat de werkplek Status alleen de meest recente gegevens weergeeft.

Het algemene niveau bevat de volgende informatie voor alle statussen:

Term Beschrijving
Status De id-declaratie voor de status, bijvoorbeeld common-centos-packages.
SLS-bestand Het bestand dat de statusdeclaratie bevat, bijvoorbeeld centos-config.sls.
Minions De aantallen minions die de status hebben uitgevoerd.
Fouten Geeft aan of de uitvoering van de status is mislukt. De status kan mislukken om een groot aantal redenen. Bijvoorbeeld:
 • Een vereist bestand bestaat niet of is niet toegankelijk vanwege rechten in het bestandssysteem.
 • Een netwerkresource of -service is niet beschikbaar.
 • Er is een pakketafhankelijkheidsconflict zodat de status niet kan worden toegepast.

De kolom Opmerkingen bevat meer informatie over de oorzaak van de statusfout.

Geslaagd Geeft het totale percentage statussen aan die zijn geslaagd.
Gewijzigd Geeft het totale percentage minions aan die wijzigingen hebben gemeld voor elke status.
Wijzigingen Geeft aan of de meest recente uitvoering van de highstate heeft geresultaerd in wijzigingen.

De kolom Opmerkingen bevat meer informatie over de gemaakte wijzigingen.

Gem. duur Gemiddelde duur voor de uitvoering van de status in milliseconden (ms).
Omgevingen De Salt-omgeving die het statusbestand bevat, bijvoorbeeld base of dev.
JID Het identificatienummer van de opdracht voor de uitvoering van state.highstate.

Als u op een status klikt in het tabblad Statussen kunt u de meest recente highstate weergeven die wordt uitgevoerd op elk van uw Salt-minions.

Alle vorige uitvoeringen van de highstate voor de standaardstatus van de HTML-pagina in SaltStack Config

De volgende informatie wordt opgegeven voor elke status:

Term Beschrijving
Minion-id De id voor de minion die de status heeft uitgevoerd.
Status Geeft aan of de uitvoering van de status is geslaagd of mislukt.
Wijzigingen Geeft aan of de meest recente uitvoering van de highstate heeft geresultaerd in wijzigingen.

De kolom Opmerkingen bevat meer informatie over de gemaakte wijzigingen.

Omgeving De Salt-omgeving die het statusbestand bevat, bijvoorbeeld base of dev.
Cluster/master De Salt-master die is gekoppeld aan de minion.
Duur Duur van de statusuitvoering in milliseconden (ms).
Opmerking Een bericht met meer informatie over het succes of falen van de statusuitvoering.
JID Het identificatienummer van de opdracht voor de uitvoering van state.highstate.

U kunt ook een ad-hoc highstateopdracht uitvoeren op het algemene niveau:

 1. Open de werkplek Highstate in Automation Config.
 2. Klik op Highstate uitvoeren.
 3. Selecteer in het dialoogvenster het doel waarop u de highstate wilt uitvoeren.
 4. Klik op Highstate uitvoeren.

U kunt de voortgang van de taak controleren op het tabblad Activiteit van de werkplek Highstate. Nadat de opdracht is voltooid, kunt u de bijgewerkte rapporten en details van de uitvoering van de highstate op de algemene, doel- of minionniveaus weergeven.

Doelniveau

Als u de highstateresultaten op doelniveau wilt weergeven, opent u de werkplek Doelen. Als u op een doel klikt, kunt u alle vorige statusuitvoeringen voor alle minions in de doelgroep bekijken.

Voorbereide uitvoeringen van de highstate voor een CentOS-doelgroep in SaltStack Config

Het doelniveau biedt de volgende informatie over elke minion in de doelgroep:

Term Beschrijving
Minion-id De id van de minion.
Uitvoeringen van status Het aantal statusuitvoeringen voor een minion.
Fouten Geeft aan of de uitvoering van de status is mislukt. De status kan om een groot aantal redenen mislukken. Bijvoorbeeld:
 • Een vereist bestand bestaat niet of is niet toegankelijk vanwege rechten in het bestandssysteem.
 • Een netwerkresource of -service is niet beschikbaar.
 • Er is een pakketafhankelijkheidsconflict zodat de status niet kan worden toegepast.

De kolom Opmerkingen bevat meer informatie over de oorzaak van de statusfout.

Geslaagd Geeft het totale percentage statussen aan die zijn geslaagd.
Gewijzigd Geeft het totale percentage aan van statussen die tot wijzigingen hebben geleid.
Wijzigingen Geeft aan of de meest recente uitvoering van de highstate heeft geresultaerd in wijzigingen.

De kolom Opmerkingen bevat meer informatie over de gemaakte wijzigingen.

Duur Duur van de statusuitvoering in milliseconden (ms).
Omgevingen De Salt-omgeving die het statusbestand bevat, bijvoorbeeld base of dev.
JID Het identificatienummer van de opdracht voor de uitvoering van state.highstate.

Een ad-hoc highstateopdracht uitvoeren op doelniveau:

 1. Open de werkplek Doelen in Automation Config.
 2. Selecteer de doelgroep waarop u de highstate wilt uitvoeren.
 3. Klik op het tabblad Highstate.
 4. Klik op Highstate uitvoeren.
 5. Bevestig in het dialoogvenster de doelgroep waarvoor u de highstate wilt uitvoeren.
 6. Klik op Highstate uitvoeren.

Minionniveau

Als u highstateresultaten op minionniveau wilt weergeven, kunt u het tabblad Minions openen in de werkplek Highstate.

Highstateresultaten voor alle minions in een SaltStack Config-omgeving

Het minionniveau biedt de volgende informatie voor alle minions:

Term Beschrijving
Minion-id De id van de minion.
Uitvoeringen van status Het aantal statusuitvoeringen voor een minion.
Fouten Geeft aan of de uitvoering van de status is mislukt. De status kan om verschillende redenen mislukken:
 • Een vereist bestand bestaat niet of is niet toegankelijk vanwege rechten in het bestandssysteem.
 • Een netwerkresource of -service is niet beschikbaar.
 • Er is een pakketafhankelijkheidsconflict zodat de status niet kan worden toegepast.

De kolom Opmerkingen bevat meer informatie over de oorzaak van de statusfout.

Geslaagd Geeft het totale percentage statussen aan die zijn geslaagd.
Gewijzigd Geeft het totale percentage aan van statussen die tot wijzigingen hebben geleid voor de minion.
Wijzigingen Geeft aan of de meest recente uitvoering van de highstate heeft geresultaerd in wijzigingen.

Als u op een minion-id klikt, kunt u alle vorige statusuitvoeringen voor een minion weergeven.

Alle statusuitvoeringen voor één Salt-minion in de werplek Highstate

De volgende informatie wordt verstrekt:

Term Beschrijving
Geslaagd Geeft aan of de uitvoering van de status is geslaagd of mislukt.
Wijzigingen Geeft aan of de meest recente uitvoering van de highstate heeft geresultaerd in wijzigingen.
Omgeving De Salt-omgeving die het statusbestand bevat, bijvoorbeeld base of dev.
SLS-bestand Het bestand dat de statusdeclaratie bevat, bijvoorbeeld centos-config.sls.
Status De id-declaratie voor de status, bijvoorbeeld common-centos-packages.
Duur Duur van de statusuitvoering in milliseconden (ms).
Opmerking Een bericht met meer informatie over het succes of falen van de statusuitvoering.
JID Het identificatienummer van de opdracht voor de uitvoering van state.highstate.

Een ad-hoc highstateopdracht uitvoeren op minionniveau:

 1. Open de werkplek Highstate in Automation Config.
 2. Selecteer de minion of minions waarvoor u de highstate wilt uitvoeren.
 3. Klik op Highstate uitvoeren.
 4. Klik in het dialoogvenster op Highstate uitvoeren.

Highstateactiviteit weergeven

Het tabblad Activiteit in de werkplek Highstate wordt gebruikt om de status van uitvoeringen van de highstate te bewaken. De werkplek Activiteit biedt inzicht in veel soorten gebeurtenissen en activiteiten, zoals geplande opdrachten of ad-hocopdrachten.

Een interactieve grafiek in de werkplek Highstate waarin het aantal minions met en zonder wijzigingen over de afgelopen 30 dagen wordt weergegeven

De interactieve grafiek op het tabblad Activiteit bevat verschillende rapporten om een overzicht te bieden van vorige highstate-uitvoeringen in uw Automation Config-omgeving. U kunt voor elk rapport resultaten van de afgelopen 24 uur tot de afgelopen 30 dagen bekijken.

Rapport Beschrijving
Minion: gemiddelde duur Geeft de gemiddelde duur weer voor statusuitvoeringen op alle minions in de loop van de tijd.
Minions: wijzigingen of geen wijzigingen Toont het aantal minions die wijzigingen hebben gemeld in plaats van minions die geen wijzigingen hebben gerapporteerd, in de loop van de tijd.
Minions: geslaagd of mislukt Toont het aantal minions die geslaagde statusuitvoeringen hebben gemeld versus minions die mislukte statusuitvoeringen hebben gemeld, in de loop van de tijd.
Statussen: wijzigingen of geen wijzigingen Toont het aantal statussen dat heeft geresulteerd in wijzigingen versus statussen die niet zijn geresulteerd in wijzigingen, in de loop van de tijd.
Statussen: geslaagd of mislukt Toont het aantal statussen die zijn geslaagd versus de statussen die zijn mislukt.

Het tabblad Activiteit heeft drie gedeelten waarin opdrachten worden gesorteerd op status:

 • Voltooid: Wordt gebruikt om de status van voltooide highstateopdrachten te bewaken.
 • In behandeling: Wordt gebruikt om de status te bewaken van de highstateopdrachten die momenteel worden uitgevoerd.
 • Komende: Wordt gebruikt om de status van aanstaande highstateopdrachten te bewaken.

In de tabel op het tabblad Activiteit wordt informatie weergegeven over de status, afkomst, planning (indien beschikbaar), opdracht, doelgroep en gekoppelde opdracht-id (JID). U kunt zo nodig de kolommen filteren.