De werkplek Doelen wordt gebruikt om doelgroepen te bekijken, ad-hocopdrachten of -commando's uit te voeren en doelgroepen te maken en te verwijderen. U kunt ook snel meerdere doelgroepen aanpassen en beheren.

Een doel is de groep minions waarop het Salt-commando van een opdracht van toepassing is. Een Salt-master kan ook worden beheerd als een minion en kan een doel zijn als deze de minionservice uitvoert. Het definiëren van een doel voor een opdracht of bewerking voorkomt ook dat de bewerking wordt uitgevoerd op knooppunten die die bewerking niet mogen uitvoeren.

De werkplek Doelen wordt ook gebruikt voor de volgende taken:
  • Doelcriteria bewerken
  • Pillars koppelen
  • Opdrachten uitvoeren
  • Rollen toewijzen aan pillars en doelen

Wanneer u de werkplek opent, ziet u standaard alle doelgroepen waartoe u toegang heeft.

Als u een doelgroep selecteert, ziet u een lijst met minions die tot die doelgroep behoren. Minions zijn knooppunten die gebruikmaken van de minionservice, waarmee wordt geluisterd naar commando's van een Salt-master en de gevraagde taken worden uitgevoerd.

Als u een lijst met alle opdrachten wilt bekijken die zijn gekoppeld aan een doelgroep, selecteert u het tabblad Activiteit. Raadpleeg Hoe controleer ik de opdrachtstatus en opdrachtresultaten? voor meer informatie over de werkplek Activiteit

U kunt de details van een minion bekijken door de Minion-id te selecteren. Op de pagina met miniondetails kunt u een lijst met grains of informatie over de minion bekijken, zoals de Salt-versie, het besturingssysteem of gekoppelde doelgroepen.

Voor informatie over het maken en beheren van doelgroepen raadpleegt u Hoe maak ik doelen.

Ad-hocopdrachten of -commando's

Elke doelgroeppagina bevat ook het besturingselement Commando uitvoeren waarmee u één ad-hoccommando op een of meer minions kunt uitvoeren zonder een herbruikbare opdracht te maken. Deze functie is handig voor het snel uitvoeren van commando's of voor het uitvoeren van eenmalige opdrachten die geen onderdeel zijn van uw dagelijkse werkstroom.

U kunt een ad-hocopdracht of -commando uitvoeren op:
  • Eén minion
  • Een of meer minions
  • Een Salt-master of alle Salt-masters (met behulp van salt-run)

Aanwezigheid van minion

De kolom Aanwezigheid (Presence) geeft aan of Automation Config recent opdrachtgegevens heeft ontvangen van de minion, binnen een vastgesteld interval, raas_presence_expiration genoemd. Dit interval is standaard ingesteld op 3600 seconden. Aanwezigheid kan een indicator zijn voor de status van de machine door gebruik te maken van het beacon Aanwezigheid (Presence) dat op minions is geïnstalleerd.

Als het beacon Aanwezigheid (Presence) is geïnstalleerd, verzenden minions periodieke statusladingen naar hun Salt-masters, die vervolgens door Automation Config worden opgehaald, wat de status beïnvloedt die wordt weergegeven in de kolom Aanwezigheid (Presence).

Automation Config geeft de volgende aanwezigheidsstatussen.

Status Beschrijving
Onbekend (Unknown) Automation Config heeft nog nooit een antwoord van de minion gezien. Dit is de standaardstatus voor nieuw verbonden minions. Zodra de minions een opdracht hebben ontvangen, wordt de status gewijzigd in Aanwezig (Present).
Aanwezig (Present) Automation Config heeft antwoorden van de minion gezien binnen het laatste interval raas_presence_expiration, standaard ingesteld op 3600 seconden.
Verbinding verbroken (Disconnected) Automation Config heeft een antwoord van de minion gezien, maar niet binnen het laatste interval raas_presence_expiration.