U kunt Kerberos-verificatie gebruiken wanneer u een PowerShell-host toevoegt en beheert.

Met Kerberos-verificatie kunnen domeingebruikers opdrachten op externe voor PowerShell ingeschakelde machines via WinRM uitvoeren.

Procedure

 1. Configureer WinRM op de PowerShell-host.
  winrm quickconfig
  winrm set winrm/config/service/auth @{Kerberos="true"}
  winrm set winrm/config/service @{AllowUnencrypted="true"}
  winrm set winrm/config/winrs @{MaxMemoryPerShellMB="2048"}
 2. Maak of bewerk het bestand krb5.conf in /data/vco/usr/lib/vco/app-server/conf/.
  Een krb5.conf-bestand heeft de volgende structuur:
  [libdefaults] 
  default_realm = YOURDOMAIN.COM
  [realms] 
  YOURDOMAIN.COM = { 
  kdc = dc.yourdomain.com 
  default_domain = yourdomain.com 
  } 
  [domain_realm] 
  .yourdomain.com=YOURDOMAIN.COM
  yourdomain.com=YOURDOMAIN.COM
  

  Het krb5.conf-bestand moet specifieke configuratieparameters met hun waarden bevatten.

  Tags voor Kerberos-configuratie Details
  standaard_realm De standaard Kerberos-realm die een client gebruikt voor verificatie bij een Active Directory-server.
  Opmerking: Moet uit hoofdletters bestaan.
  kdc De domeincontroller die fungeert als sleuteldistributiecentrum (KDC) en Kerberos-tickets verstrekt.
  standaard_domein Het standaarddomein dat wordt gebruikt om een volledig gekwalificeerde domeinnaam te produceren.
  Opmerking: Deze tag wordt gebruikt voor Kerberos-4 compatibiliteit.
  Opmerking: De Java Kerberos-configuratie gebruikt standaard het UDP-protocol. Als u alleen het TCP-protocol wilt gebruiken, moet u de parameter udp_preference_limit opgeven met waarde 1.
  Opmerking: Voor Kerberos-verificatie is een FQDN-hostadres vereist (volledig gekwalificeerde domeinnaam).
  Belangrijk: Wanneer u het bestand krb5.conf toevoegt of aanpast, moet u de Automation Orchestrator-serverservice opnieuw starten.

  Als u een geclusterde Automation Orchestrator-omgeving hebt, moet u ervoor zorgen dat het bestand krb5.conf in alle drie toepassingen met dezelfde configuratie bestaat voordat u de Automation Orchestrator-pods opnieuw start.

 3. Wijzig de rechten door de volgende opdracht uit te voeren.
  chmod 644 krb5.conf
 4. Implementeer de Automation Orchestrator-pod opnieuw.
  kubectl -n prelude get pods
  Zoek naar een vermelding zoals de volgende.
  vco-app-<ID>
 5. Implementeer de pod.
  kubectl -n prelude delete pod vco-app-<ID>
  Er wordt automatisch een nieuwe pod geïmplementeerd om de pod te vervangen die u hebt vernietigd.

Volgende stappen

Voer in de Automation Orchestrator-client de werkstroom PowerShell-host toevoegen uit.