U kunt een werkstroom vanuit de Automation Orchestrator-client uitvoeren om een eenvoudig XML-document voor testdoeleinden te maken.

Voorwaarden

  • Controleer of de gebruikersaccount waarmee u bent aangemeld, over de nodige rechten beschikt om XML-werkstromen uit te voeren.
  • Controleer of u de map c:/orchestrator hebt gemaakt op het hoofdniveau van het Orchestrator-serversysteem of stel toegangsrechten voor een andere map in.

Procedure

  1. Meld u aan bij de Automation Orchestrator-client.
  2. Navigeer naar Bibliotheek > Werkstromen en voer de tags xml en samples_xml_(simple) in het zoekveld voor werkstromen in.
  3. Zoek de werkstroom Een eenvoudig XML-document maken en klik op Uitvoeren.
  4. Voer het bestandspad in naar het XML-document dat u wilt maken.
    Bijvoorbeeld: c:/orchestrator/bestandsnaam.xml.
  5. Klik op Uitvoeren.

resultaten

De werkstroom maakt een XML-document dat een lijst met gebruikers bevat. De kenmerken voor elk vermelding zijn user ID en name.