U kunt de Automation Orchestrator Plug-in voor vSphere Web Client (ook wel de vCOIN-invoegtoepassing genoemd) gebruiken om bewerkingen uit te voeren op bepaalde Automation Orchestrator-inhoud van uw vSphere Client.

De inhoud die de invoegtoepassing beschikbaar stelt in de vSphere Client bevat werkstromen, werkstroomuitvoeringen, geplande werkstromen en werkstromen die wachten op invoer. In de vSphere Client kunnen gebruikers werkstroomdetails zien, werkstromen uitvoeren of plannen en werkstroomuitvoeringen beheren.

Contextacties

U kunt Automation Orchestrator-werkstromen toevoegen als contextacties in de vSphere Web Client. Met contextacties kunt u een bepaalde werkstroom toewijzen aan een specifiek vSphere-item en de werkstroom direct vanuit de vSphere-inventaris uitvoeren of plannen.

Wanneer u de vCOIN-invoegtoepassing voor de eerste keer gebruikt, wordt een configuratie-element in Automation Orchestrator gemaakt. U mag de locatie en configuratie-items op die locatie niet wijzigen of bewerken, omdat ze worden beheerd door de vCOIN-service.

Groepstoewijzingen

Beheerders kunnen groepstoewijzingen gebruiken om contextacties toe te wijzen aan specifieke Automation Orchestrator-groepen. Gebruikers in deze groepen kunnen vervolgens contextacties gebruiken in vSphere. Gebruikers kunnen alleen de werkstromen uitvoeren die aan hun groep zijn toegewezen.

Wanneer een gebruiker zich bij de vSphere Client aanmeldt, heeft deze dezelfde weergaven en/of rechten in de vCOIN-invoegtoepassing als in Automation Orchestrator. Als een gebruiker bijvoorbeeld de lezersrol in Automation Orchestrator heeft, kan deze geen werkstromen uitvoeren in de vSphere Client.

Als u groepstoewijzingen wilt gebruiken, moet er minstens één groep in Automation Orchestrator zijn gedefinieerd. Als u gebruik wilt maken van specifieke gebruikersrollen, zoals Ontwerper of Beheerder, moet uw Automation Orchestrator-omgeving een VMware Aria Automation-licentie gebruiken.

Wanneer u contextacties aan een groep toewijst, worden alle toegewezen werkstromen als groepsitems in de toegewezen groep samen met het configuratie-item toegevoegd.

Functionele vereisten voor de vCOIN-invoegtoepassing

De Automation Orchestrator Plug-in voor vSphere Web Client ondersteunt het volgende:
  • Alleen standalone Automation Orchestrator-omgevingen. De invoegtoepassing wordt niet ondersteund voor instanties van Automation Orchestrator die zijn ingesloten in VMware Aria Automation.
  • De vCOIN-invoegtoepassing is alleen beschikbaar met Automation Orchestrator. Als u de invoegtoepassing wilt upgraden, moet u Automation Orchestrator upgraden.
  • vSphere 7.0 U1 en hoger. Versies 7.0 en lager worden niet ondersteund.
  • Er kan maximaal één vCOIN per vCenter Server worden geregistreerd.
  • In vSphere-implementaties met meerdere vCenters (in de uitgebreide gelinkte modus) kunt u één vCOIN-invoegtoepassing registreren met meerdere vCenters (maximaal één installatie van invoegtoepassing per vCenter) of kunt u meerdere vCOIN's met meerdere vCenter Servers registreren.
  • Voordat u de invoegtoepassing kunt gebruiken, moet u de invoegtoepassing configureren door de service in te schakelen op de Automation Orchestrator Appliance. Zie De vCOIN-invoegtoepassing configureren.