De werkstroombibliotheek van de Active Directory-invoegtoepassing bevat werkstromen waarmee u geautomatiseerde processen voor het beheer van Microsoft Active Directory-objecten kunt uitvoeren.

De Active Directory-invoegtoepassing-inventaris gebruiken

De Active Directory-invoegtoepassing stelt alle objecten in de verbonden Microsoft Active Directory-instantie in de weergave Inventaris beschikbaar.

Om de werkstromen weer te geven die beschikbaar zijn voor een Active Directory-inventarisobject, navigeert u naar Beheer > Inventaris > Active Directory in de Automation Orchestrator-client.

Werkstromen van de Active Directory-invoegtoepassing

De Active Directory-invoegtoepassing bevat een reeks standaardwerkstromen voor de meest voorkomende LDAP-functionaliteit. U kunt de werkstromen gebruiken als bouwstenen voor het maken van complexe aangepaste oplossingen. Door standaardwerkstromen te combineren, kunt u processen met meerdere stappen in de Active Directory-omgeving automatiseren.

Computerwerkstromen van de Active Directory-invoegtoepassing

De werkstroomcategorie Computer bevat werkstromen die zijn gerelateerd aan Active Directory-computerbeheer.

Om toegang te krijgen tot deze werkstromen, navigeert u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u de tags active_directory en computer in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Een computer in een groep maken Maakt een Active Directory-computer in een groep.
Een computer in een organisatie-eenheid maken Maakt een Active Directory-computer in een organisatie-eenheid.
Een computer met wachtwoord in een organisatie-eenheid maken Maakt een Active Directory-computer in een organisatie-eenheid met een standaardwachtwoord.

Het standaardwachtwoord is computername$.

Wanneer u de werkstroom uitvoert, kunt u het standaardwachtwoord wijzigen. Als u een aangepast wachtwoord wilt instellen, schakelt u het selectievakje Choose password different from the default one in en voert u een nieuw wachtwoord in.

Een computer vernietigen Verwijdert een computer van een Active Directory-instantie.
Een computer vernietigen en de bijbehorende substructuur verwijderen Verwijdert een computer van een Active Directory-instantie en alle objecten in de substructuur van de computer.
Een computer uitschakelen Deactiveert een computer van een Active Directory-instantie.
Een computer inschakelen Activeert een computer in een Active Directory-instantie.

Werkstromen voor organisatie-eenheden van de Active Directory-invoegtoepassing

De werkstroomcategorie Organisatie-eenheid bevat werkstromen die zijn gerelateerd aan het beheer van Active Directory-organisatie-eenheden.

Om toegang te krijgen tot deze werkstromen, navigeert u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u de tags active_directory en organizational_unit in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Een organisatie-eenheid maken Maakt een organisatie-eenheid in een bestaande organisatie-eenheid.
Een organisatie-eenheid vernietigen Verwijdert een organisatie-eenheid uit een Active Directory-instantie.
Een organisatie-eenheid vernietigen en de bijbehorende substructuur verwijderen Verwijdert een organisatie-eenheid uit een Active Directory-instantie en alle objecten in de bijbehorende substructuur.

Werkstromen voor gebruikers van de Active Directory-invoegtoepassing

De werkstroomcategorie Gebruiker bevat werkstromen die zijn gerelateerd aan Active Directory-gebruikersbeheer.

Om toegang te krijgen tot deze werkstromen, navigeert u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u de tags active_directory en user in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Een gebruiker aan een gebruikersgroep toevoegen Voegt één gebruiker als lid van een gebruikersgroep toe.
Een gebruikerswachtwoord wijzigen Wijzigt het wachtwoord voor een gebruiker. Er is een SSL-verbinding vereist en het wachtwoord moet aan de Active Directory-beperkingen voldoen.
Een gebruiker in een groep maken Maakt een gebruiker zonder een wachtwoord. Het wachtwoord moet bij de volgende aanmelding worden gemaakt. Domeinbeleid moeten lege wachtwoorden voor gebruikers toestaan.
Een gebruiker in een organisatie-eenheid maken Maakt een gebruiker in een organisatie-eenheid. Als SSL-verbinding is gedeactiveerd, kunt u geen wachtwoord maken voor de gebruiker. Domeinbeleid moeten lege wachtwoorden voor gebruikers toestaan.
Een gebruiker met een wachtwoord in een groep maken Maakt een gebruiker en stelt een wachtwoord voor de gebruiker in. Het wachtwoord kan bij de volgende aanmelding worden gewijzigd.
Een gebruiker met een wachtwoord in een organisatie-eenheid maken Maakt een gebruiker in een organisatie-eenheid en stelt een wachtwoord voor de gebruiker in. Het wachtwoord kan bij de volgende aanmelding worden gewijzigd. Als SSL-verbinding is gedeactiveerd, kunt u geen wachtwoord opgeven.
Een gebruiker vernietigen Verwijdert een gebruiker van een Active Directory-instantie.
Een gebruiker uitschakelen Deactiveert een gebruiker van een Active Directory-instantie.
Een gebruiker inschakelen Activeert een gebruiker in een Active Directory-instantie.
Een gebruiker uit een gebruikersgroep verwijderen Verwijdert een gebruiker uit een gebruikersgroep.

Werkstromen voor gebruikersgroepen van de Active Directory-invoegtoepassing

De werkstroomcategorie Gebruikersgroep bevat werkstromen die aan Active Directory-gebruikersgroepbeheer zijn gerelateerd.

Om toegang te krijgen tot deze werkstromen, navigeert u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u de tags active_directory en user_group in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Computers aan groepsleden toevoegen Voegt een of meer computers als lid van een gebruikersgroep toe.
Groepen aan groepsleden toevoegen Voegt een of meer gebruikersgroepen als lid aan een gebruikersgroep toe.
Gebruikers aan groepsleden toevoegen Voegt een of meer gebruikers als lid van een gebruikersgroep toe.
Een gebruikersgroep in een groep maken Maakt een gebruikersgroep in een bestaande container (groep).
Een gebruikersgroep in een groep maken en het kenmerk Groepsnaam (vóór Windows 2000) instellen Maakt een gebruikersgroep in een bestaande container (organisatie-eenheid) en stelt het kenmerk Group name (pre-Windows 2000) in.
Een gebruikersgroep in een organisatie-eenheid maken Maakt een gebruikersgroep in een bestaande container (organisatie-eenheid).
Een gebruikersgroep vernietigen Verwijdert een gebruikersgroep van een Active Directory-instantie.
Computers van groepsleden verwijderen Verwijdert een of meer computers uit een gebruikersgroep.
Groepen van groepsleden verwijderen Verwijdert een of meer gebruikersgroepen uit een gebruikersgroep.
Gebruikers van groepsleden verwijderen Verwijdert een of meer gebruikers uit een gebruikersgroep.