De vCloud Suite API-invoegtoepassing biedt de mogelijkheid om de API te gebruiken die beschikbaar wordt gesteld door een vCloud Suite API-provider. De vCloud Suite API biedt een servicegeoriënteerde architectuur voor toegang tot bronnen in de virtuele omgeving door aanvragen voor vCenter verstrekken via het vCloud Suite-eindpunt.

De invoegtoepassing bevat een set standaard- en voorbeeldwerkstromen. U kunt ook aangepaste werkstromen maken die de invoegtoepassing implementeren om taken in uw virtuele omgeving te automatiseren. Zie de VMware vCloud Suite SDK-programmeerhandleiding voor informatie over vCloud Suite API.

Toegang tot de API van de vCloud Suite API-invoegtoepassing

Automation Orchestrator biedt een API Explorer waarmee u in de API van de vCloud Suite API-invoegtoepassing kunt zoeken en de documentatie kunt bekijken voor JavaScript-objecten die u in scriptelementen kunt gebruiken.

Voor toegang tot de API Explorer via de Automation Orchestrator-client klikt u op API Explorer in het navigatievenster van de Automation Orchestrator-client.

Als u naar API Explorer gaat vanuit de tabbladen Scriptverwerking van de editors voor werkstromen, beleid en acties, klikt u op API zoeken aan de linkerzijde.

U kunt code kopiëren uit de API-elementen en deze in de scriptvakken plakken. Zie Developing with Automation Orchestrator voor meer informatie over het maken van scripts voor de API.