Bij inconsistente tijdsinstellingen in de omgeving die gebruikmaakt van Kerberos-configuratie, kan de verificatie mislukken.

Probleem

Pogingen om Kerberos te gebruiken voor de eerste verificatie van een host of voor toegang tot bronnen mislukken en het volgende foutbericht wordt weergegeven.

Klokafwijking

Oorzaak

Als de systeemtijd op de computers in de omgeving met meer dan 5 minuten afwijkt van de domeincontroller (of tussen de computers onderling) mislukt de Kerberos-verificatie.

Oplossing

Synchroniseer de systeemtijden in de omgeving.