Organiseer uw Automation Orchestrator-inhoud opnieuw door de inhoud naar een andere map te verplaatsen.

U kunt geen acties tussen actiemodules verplaatsen of objecten naar een rootmap verplaatsen. De rootmap bevat de hoofdobjectmappen en submappen, maar kan niet worden gebruikt om objecten op te slaan.

Procedure

  1. Meld u aan bij de Automation Orchestrator Client.
  2. Selecteer in het linkernavigatievenster een objectpagina, zoals Werkstromen.
  3. Selecteer in de rechterbovenhoek het pictogram van de structuurweergave (pictogram Structuurweergave).
  4. Vouw de structuurweergave uit en selecteer het object of de map om te verplaatsen.
  5. Sleep het object of de map naar de nieuwe bovenliggende map.
    Opmerking: U kunt objecten ook direct vanuit de objecteditor naar nieuwe mappen verplaatsen. Klik op het tabblad Samenvatting op Map selecteren en selecteer de nieuwe bovenliggende map voor het object. Een andere verplaatsingsoptie is het selecteren van objecten uit de tabel op de mappagina. Deze optie is handig voor het uitvoeren van batchverplaatsingsbewerkingen die meerdere Automation Orchestrator-objecten bevatten.