Maak een Git-vertakking voor uw Automation Orchestrator Python-objecten.

Voorwaarden

Maak een GitLab-project voor uw Automation Orchestrator-omgeving. Zie Een project maken.

Procedure

  1. Meld u aan bij uw GitLab-account.
  2. Ga naar uw GitLab-project.
  3. Selecteer in het linkernavigatievenster de optie Opslagplaats > Vertakkingen.
  4. Klik op het tabblad Overzicht op Nieuwe vertakking.
  5. Voer onder Vertakkingsnaam Python-vertakking in.
  6. Laat de optie Maken van als hoofd.
  7. Klik op Vertakking maken.
    U heeft een tak gemaakt voor uw Python-gebaseerde Automation Orchestrator-objecten. De GitLab-interface geeft het tabblad Overzicht op de pagina Takken weer met de recent gemaakte tak.