Afhankelijk van het besturingssysteem (OS) dat u gebruikt om uw Python-script te compileren, kunnen uw werkstromen of acties mislukken na het importeren van het relevante ZIP-archief in de Automation Orchestrator Client.

Het besturingssysteem van de runtimecontainer die wordt gebruikt voor Python in Automation Orchestrator is gebaseerd op Photon 3.0. Python-scriptpakketten die zijn gecompileerd voor een ander besturingssysteem, zoals Linux, zijn niet compatibel met de runtimecontainer. Dit probleem kan ervoor zorgen dat het Python-script mislukt, wanneer u dit probeert te gebruiken als onderdeel van uw Automation Orchestrator-werkstromen of -acties. In een dergelijk scenario wordt het volgende foutbericht weergegeven in uw logboeken:

-04:00errorCannot find module action

Om dit probleem op te lossen, moet u het vereiste Python-pakket installeren in een Photon OS-containermap.

Voorwaarden

Installeer Docker. Zie Docker ophalen.

Procedure

 1. Ga naar de bovenliggende map van uw Python-script.
 2. Maak een container met de Photon-basisinstallatiekopie door een containermap te koppelen aan uw bovenliggende map.
  Opmerking: Het volgende script is een enkelvoudige Docker-opdracht die u in zijn geheel moet uitvoeren om een geschikte container te maken.
  docker run -ti -v 
  $(pwd)/<name_of_folder_that_containes_your_python_script>/:/<name_of_folder_that_containes_your_python_script> 
  photon:3.0
 3. Installeer Python in de container.
  tdnf install -y python3-3.7.5-5.ph3 python3-pip-3.7.5-5.ph3
 4. Navigeer naar de containermap die uw Python-script bevat.
 5. Voeg uw Python-script en -pakketten toe.
  Opmerking: Installeer pakketten die vereist zijn voor uw Python-script in de map lib.
   pip3 install <package_name> -t lib/ 
  
 6. Sluit de container en ga naar de lokale map die u hebt gekoppeld aan de container.
 7. Comprimeer alle relevante bestanden en mappen in een ZIP-archief.
 8. Importeer het ZIP-archief in de Automation Orchestrator Client en valideer het script door het uit te voeren als onderdeel van een actie.